Masarykova obchodní akademie, Jičín

Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Výsledková listina přijímacího řízení

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program:Informatika v ekonomice
Zpracováno dne: 28. 4. 2018Zveřejněno dne: 28. 4. 2018

Seznam přijatých uchazečů:


Registrační číslo
uchazeče
Body za ZŠ Body za přijímací
zkoušku
Body celkem Umístění Výsledek
ČJMAT
41752,04446142,01.přijat
41542,03931112,02.přijat
30142,03722101,03.přijat
40445,0381598,04.přijat
30844,0361797,05.-6.přijat
40331,0412597,05.-6.přijat
30435,0322996,07.-8.přijat
41233,0441996,07.-8.přijat
40724,0402791,09.přijat
30535,0361889,010.-11.přijat
41833,0362089,010.-11.přijat
30634,0242886,012.-14.přijat
30335,0401186,012.-14.přijat
42029,0411686,012.-14.přijat
30733,0302184,015.přijat


Svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 15. května 2018.


Poučení:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. Na uvolněné místo budou přijímáni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a v zákonné lhůtě podali odvolání.Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Výsledková listina přijímacího řízení

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program:Informatika v ekonomice
Zpracováno dne: 28. 4. 2018Zveřejněno dne: 28. 4. 2018

Seznam nepřijatých uchazečů:


Registrační číslo
uchazeče
Body za ZŠ Body za přijímací
zkoušku
Body celkem Umístění Výsledek
ČJMAT
40833,0331884,016.nepřijat/splnil
40229,0342083,017.nepřijat/splnil
40630,0302181,018.nepřijat/splnil
40136,0211370,019.nepřijat/splnil
40933,0241370,020.nepřijat/splnil
41015,0282568,021.nepřijat/splnil
41323,0242067,022.nepřijat/splnil
40510,0292665,023.nepřijat/splnil
30216,0271962,024.nepřijat/splnil
41116,0192156,025.nepřijat/splnil
4140,0322052,026.nepřijat/splnil
41920,023851,027.nepřijat/nesplnil
41611,027846,028.nepřijat/nesplnil
Nepřijat/splnil... splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů
Nepřijat/nesplnil... nesplnil kritéria přijímacího řízení
Vyhledat: