Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Projekt EU peníze středním školám Masarykova obchodní akademie Jičín

Pro správné stažení příloh použijte Internet Explorer 9 nebo jiný internetový prohlížeč (Mozilla Firefox, Google Chrome...)

Šablona I/2

Práce s uměleckým textem
Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace


Šablona III/2

Občanská nauka
Mluvnice
Literatura pro 2. ročník
Literatura pro 3. ročník
Literatura pro 4. ročník
Lidské zdroje
Dlouhodobý majetek v podniku
Oběžný majetek v podniku
Aplikace MS Office
Počítačové systémy
Počítačová grafika - vektorová
Úvod do výpočetní techniky
Moderní dějiny ve 2. ročníku
Zúčtovací vztahy
HOZ - Světová ekonomika – vývoj, rozmístění, tendence, primární sektor
HOZ - Světová ekonomika - sekundární a terciární sektor
HOZ - Geopolitika a sociální a kulturní problémy lidstva
Oběžný majetek


Šablona IV/2

Rovnice a soustavy rovnic
Soustavy rovnic, nerovnice, soustavy nerovnic


Šablona VI/2

Domácí rozpočet
Finanční gramotnost


Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu můžete předat osobně do sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7:00 - do 15:30,
v pátek do 14:30
.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. března 2020.

Adresa pro doručování přihlášek poštou: Masarykova obchodní akademie, Jičín,17. listopadu 220, 506 11 Jičín

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity