Pondělí 06. dubna návštěv od 15.9.2006  Zpět v historii prohlížeče..  Přidat tento web do oblíbených položek..  Nastavit MOA official site jako homepage..  
   
 

JIČÍN HOOGEVEEN 2005

Do Evropy s novými přáteli, bez předsudků a xenofobie

Výměnný projekt Masarykovy obchodní akademie v Jičíně a partnerské nizozemské školy ROELOF van ECHTEN college v Hoogeveenu navázal v roce 2005 na projekt realizovaný oběma stranami v roce 2004 a zároveň i na předcházející spolupráci s uvedenou školou, která se již stala tradicí a která významným způsobem přispěla a přispívá k poznávání kulturních a společenských zvyklostí partnerských zemí, prohloubení jazykových dovedností, s cílem aktivního začlenění naší země do společenství Evropské unie, vzájemného poznávání a přizpůsobování se, dobrého soužití ve společné Evropě. Projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Cíle projektu

  • podpořit integraci cizích kultur a menšinových skupin do společnosti
  • porozumění odlišným kulturám, rozvíjení smyslu pro spravedlnost a solidaritu, chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti
  • zmírnit vytvořené stereotypy a předsudky vůči jiným kulturám
  • odbourat komunikační a sociální bariéry mezi lidmi
  • podporovat boj proti rasismu, rasové nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
  • vzbudit vzájemný respekt, toleranci a porozumění

Beseda se studentkami jiných národností (MOA)
V historickém centru hlavního města Amsterdamu