Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Pour une EUROPE en PLUS LARGE
PANORAMA de l´EUROPE des 25
présenté par des lycéensÚvodní slovo k projektu   ||   Monsieur F. Spirlet   ||   PANORAMA de l'EUROPE des 25   ||   Úkol pro studenty a učitele naší školy   ||   Fotodokumentace červnové akce   ||   Aquitaine - 1 - setkání   ||   Prezentace projektu   ||   Rozhovor v rádiu   ||   Pozvánka na výstavu - Panorama evropské 25   ||  

Monsieur F. Spirlet


Spolupráci našich dvou škol velmi horlivě zajišťuje pan Francois Spirlet, zakladatel a prezident asociace Devoir de Mémoires (Úloha pamětí). Pan Spirlet je bývalý člen francouzského odboje za 2. světové války, 30 let pracující ve školství, mimo jiné ředitel odborné školy v Africe, odborný pracovník UNESCO. A stále spolupracuje na celoživotním vzdělávání dospělých, aj.

Adresa asociace Devoir du Mémoires: http://memoire.vive.free.fr

Z dopisu pana Francois Spirleta:
Hezky naplněný život se stal krásnějším v roce 1995 s mým prvním návratem do Německa, 50 let po mém osvobození z nacistického koncentračního tábora. A setkání s mládeží nového Německa, které změnilo můj život. A posílilo moji angažovanost pro Evropu.

Francois Spirlet: Prezentace projektu
Francouzští partneři
  • 1. Pan Laurent BRUGNET, vedoucí projektu
    Ředitel Lycée de la COTE d´ARGENT, 46 bis avenue de la LIBERATION, F 33380 BIGANOS, FRANCE.
    Střední odb. škola podle společenské smlouvy veřejné společnosti se státem, připravuje státní vysvědčení o maturitní zkoušce, Vysvědčení o základní odborné způsobilosti, Odbornou maturitu a Diplom vyššího technického pracovníka v oborech Sekretářství, Účetnictví, Správa, Bankovnictví.
  • 2. Pan Francois Spirlet, Prezident Asociace Devoir de Mémoires, pověřený uspořádáním materiálů a vedením kontaktů.
  • 3. Paní Stella Dvorachkova, Prezidentka Francouzsko-české asociace v Akvitánii, 157 Boulevard Albert 1er, pověřená kontakty s Ambasádou ČR v Paříži a překladatelskými pracemi z fj do čj.

Shrnutí projektu
Stručný popis výstavy PANORÁMA EVROPSKÉ PĚTADVACÍTKY

Původně sestavené z 50 dokumentů (2 na zemi) ve formátu A4 zvětšeného na A3, ukazuje v několika obrázcích to podstatné z toho, co by měl evropský občan vědět o ostatních zemích evropské pětadvacítky. Také se ale obrací nejprve na mladé francouzské a české středoškoláky, aniž by byl omezen na dvě původní zařízení projektu a byl rozšířen i na další zařízení stejného druhu ve Francii i v České republice.


Souvislosti
Historie a shrnutí projektu

Během jedné debaty o 2. světové válce v Lycée v Biganos jsem měl důvod k lítosti, že neexistuje nějaká výstava o Evropě, hodna tohoto jména. Ovšem, díky porozumění prezidenta Evropské komise, Jacquesa SANTERA, jsem mohl obdržet kopii Panorama evropské dvanáctky.

Ale tento dokument se přechodem k evropské pětadvacítce stal zastaralým.

Tím spíše, že byla soustředěna na evropskou sestavu, její finanční, obchodní, politické a školní projekty.

Sdělil jsem to tedy studentům během našich debat a litoval jsem, že neexistuje žádná výstava o Evropě lidí.

O několik měsíců později, pozván studenty z Biganos, jak překvapivé bylo pro mě zjištění, že skupina studentů podporovaná jejich učiteli informatiky a španělštiny vytvořila během svých volných hodin a po škole PANORAMA evropské pětadvacítky.

Mé přání bylo nakonec uskutečněno ne studenty všeobecného učitelství ani studenty politických věd, ale prostou odbornou školou s 300 žáky, tedy stejně velkou jako je náš český partner, který připravuje stejné odborné kvalifikace.

Postrádaje dostačující finanční prostředky, ale okouzlen jejich prací, angažoval jsem moji asociaci Devoir de Mémoire, aby zajistila její praktickou realizaci a vyhledal jsem materiální prostředky pro její rozšíření.

Naneštěstí, k tomuto dni žádný orgán ani reprezentanti 25 zemí neráčili ani potvrdit přijetí mého psaní.

Musel jsem se tedy smířit s tím, že zrealizuji výstavu na mé osobní náklady. Aktuálně disponujeme čtyřmi prezentacemi na papíru o formátu A4, a čtyřmi laminovanými výstavami ve formátu A4 (malé sály) a čtyřmi ve formátu A3 pro prostornější místnosti.

Laskavost nebývá nikdy zapomenuta, a tak dokumentátorka jednoho z 32 zařízení, ve kterých intervenujeme každý rok, mně zaslala - jsou to dva týdny - kopii výzvy:


Projekty Fondation de France
Pour une EUROPE en PLUS LARGE - PRO ROZŠÍŘENOU EVROPU

Nevěřil jsem svým očím, soukromý orgán nahrazující slábnoucí odbor Evropské komise se rozhodl pracovat pro podporu lepšího porozumění mezi našimi národy!

A tento projekt vytvořený mládeží existoval a odpovídal naléhavé potřebě Evropy, kterou někteří považovali za nefungující. Ale určitě ne v myšlenkách.


DALŠÍ SOUVISLOSTI

Zájem, který projekt vyvolal u našeho českého partnera, nás ponoukl k přeložení této expozice, aby byla prezentována v České republice ve dvou verzích (francouzské a české) studenty francouzského jazyka.

Tento první pokus, o jehož úspěchu nepochybujeme, bude 1. fází projektu.

Co se týká zhodnocení, tento projekt úzce souvisí s rokem 2006 - rokem frankofonie a umožnil by nám zainteresovat naši francouzskou ambasádu v Praze do oficiálního představení projektu.

Rovněž připomeňme, že aktuálně neexistuje žádný srovnatelný dokument pocházející od Evropské komise.

Co se týká rozpracování, je samo sebou, že jsme dali přednost verzi skromnější, která potřebuje méně prostředků, abychom mohli umožnit jejím úspěchem přechod na 4 následující fáze, ze kterých se skládá pokračování projektu.


EVROPSKÉ OBČANSTVÍ

Je srdcem projektu, ale jak si ho uvědomit, jestliže neznáme důležité věci o našich partnerech, aby byl dán smysl tomu, co prohlašoval ve své době prezident Komise Jacques Santer: Evropské občanství - přidaná hodnota národní identity.


PŘEDPOKLÁDANÉ PUBLIKUM

Nejdříve výhradně pro mládež 2.stupně ZŠ a středních škol, protože stojí u vzniku projektu a jsou pozornější při uspořádání Evropy než dospělí.

Poté, jak to bude možné, by se měla expozice předvést publiku. Ale tento přechod do 4.fáze zahrnuje autorská práva. S placením těchto poplatků je možné počítat pouze pod záštitou Evropské komise nebo každé ze zemí evropské pětadvacítky.


ÚČAST PŘÍZNIVCŮ NA PROJEKTU

Je zcela dobrovolná a nebude najímán žádný placený personál. To podstatné pro Expozici jsem vypracoval v několika exemplářích a financoval jsem kontakty, přemístění a poštovní a telefonní poplatky z mých osobních zdrojů, aniž bych požadoval nepatrnější zaplacení od Fondation de France. Nicméně, bylo by pro mě příjemné, kdyby tato investice, která umožnila start projektu jak ve Francii tak v ČR, byla vložena ve prospěch čistých zájmů.


LOKÁLNÍ PARTNEŘI

Jedná se především o lokální spolky, radnice, městské a krajské rady, které nám také dobrovolně poskytují svou pomoc, obzvláště radnice města Arcachon, která mi umožnila výrobu barevných desek ve formátu A3. Zmiňme také vřelé přijetí projektu Kulturním oddělením Ambasády České republiky v Paříži, které převzalo patronát a nyní také čekáme odpověď z Francouzské ambasády v Praze.


ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Překlad: zajištěný p. Filsakovou a p. Dvorachkovou bezplatně
Vybavení: zcela v mé náplni
Lidské zdroje: zcela dobrovolně, žádná fin. odměna
Prostředí: bude se jednat o školní prostory nebo o prostory poskytnuté místními spolky tedy zdarma
Oprávnění: výstavy se budou pořádat ve školním prostředí, tedy v rámci pedagogické aktivity


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Expozici jsme přirozeně otestovali v Lycée v Biganos, byla zvláště oceněna a považována studenty za nezbytnou pro porozumění evropské jednoty a jejího občanství.


ETAPY REALIZACE

Co se týká rozpracování, je samo sebou, že jsme dali přednost verzi skromnější, která potřebuje méně prostředků, abychom mohli umožnit jejím úspěchem přechod na 4 následující fáze, ze kterých se skládá pokračování projektu.

FÁZE 2

Dát dvěma partnerům k dispozici 8 kolekcí A4 a 8 kolekcí ve formátu A3, aby se s nimi seznámili v partnerských regionech, v Akvitánii a České republice.

Již nyní bylo informováno 30 zařízení (2.stupeň ZŠ a SŠ), které spolupracují s asociací 'Devoir du mémoire' a projevily zvláštní zájem. Během této fáze budeme žádat pomoc od Organizace Frankofonie, abychom nežádali dodatečný příspěvek na Fondation de France.

FÁZE 3

Francouzský partner udržuje partnerství s podobným anglickým zařízením a český partner se dvěma (belgickým a nizozemským). Tak by mohl projekt rychle vyústit (díky Fondation de France) v projekt Comenius, skvěle adekvátní s aktuálností a cíli tohoto prostředku, který jsme mohli již upřesnit v roce 1995.

Na konci této fáze bude možné zhodnotit prospěch tohoto projektu a z toho vycházet při jeho pokračování, stále díky počáteční investici (fáze 1) Francouzské nadace.

FÁZE 4

Bude nejdůležitější, neboť je podmíněna výsledky obdrženými během tří prvních fází. Bude se jednat o projekt s patronátem Francouzské nadace, Evropské komise a Evropského parlamentu vzhledem k tomu, že neexistuje nějaký projekt usilující o lepší poznání Evropy, bez které představa evropského občanství nemá žádný smysl.

Je politováníhodné znovu připomínat absenci nějakého evropského projektu pro rozšířenou Evropu.

Odtud pochází náš zájem o to, abychom vás vyzvali k projektu, který zcela odpovídá našemu zaujetí a především nadějím naší mládeže.

Je to v příhodnou chvíli, v těžkých chvílích pro naši zemi a především pro mladé, kteří svou prací a svou představou přinesou to, co nám chybí nejvíce: Víru v budoucnost!


HODNOCENÍ

Hodnocení bude uskutečněno jak studenty zařízení, kterých se projekt týká, tak i profesory, ale i médii příslušných zemí. Zkusíme stejně získat názory evropských reprezentantů našich dvou zemí.

Souhlas evropského poslance našeho regionu nám byl potvrzen.

Sepsáno v Arcachonu, 12. dubna 2006

Francois Spirlet
Président de l´Association du Devoir de Mémoires
Partner zajišťující materiální organizaci a kontakty

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity