Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Pour une EUROPE en PLUS LARGE
PANORAMA de l´EUROPE des 25
présenté par des lycéensÚvodní slovo k projektu   ||   Monsieur F. Spirlet   ||   PANORAMA de l'EUROPE des 25   ||   Úkol pro studenty a učitele naší školy   ||   Fotodokumentace červnové akce   ||   Aquitaine - 1 - setkání   ||   Prezentace projektu   ||   Rozhovor v rádiu   ||   Pozvánka na výstavu - Panorama evropské 25   ||  

úvodní slovo k projektu


Dne 1.5. 2006 vstoupila naše země do Evropské unie.

Lidé tento krok hodnotili různě již před vstupem a další hodnocení přibývají s životem v Unii.

Více ovšem je slyšet o zlepšení či zhoršení ekonomické situace, přechodu hranic, dotacích pro různé hospodářské i nehospodářské aktivity, zvyšující se byrokracii, ale také o předpisech, jak velké má být rajče apod.

Formování evropské společnosti je doprovázeno díky, ale i naříkáním z různých stran.

Existují ale již podněty, které upozorňují, že Evropská unie jsme my a ne evropské instituce. Evropská unie jsou především lidé.

Jsem proto ráda, že naše škola byla přizvána ke spolupráci na projektu PANORAMA de l´EUROPE des 25 - présenté par des lycéens.

Tento projekt včetně spolupráce naší školy na něm získaly podporu organizace Fondation de France, která se rozhodla pomoci lepšímu porozumění mezi evropskými národy. A to v rámci tématu: Pour une EUROPE en PLUS LARGE.

Spolupráci našich dvou škol velmi horlivě zajišťuje pan Francois Spirlet, zakladatel a prezident asociace Devoir du Mémoires (Úloha pamětí). Pan Spirlet je bývalý člen francouzského odboje za 2. světové války, 30 let pracující ve školství, mimo jiné ředitel odborné školy v Africe, odborný pracovník UNESCO. A stále spolupracuje na celoživotním vzdělávání dospělých, aj.

Osobní vklad Francois Spirleta si můžete prostudovat v souboru Pezentace projektu.

Adresa asociace Devoir du Mémoires: http://memoire.vive.free.fr

Projekt PANORAMA de l´EUROPE des 25 (Panoráma evropské pětadvacítky) vytvořili studenti Lycée de la Cote d´Argent ve Francii. Více o projektu viz soubor Panorama de l´Europe.

Adresa školy: http://www.premiumwanadoo.com/lpcotedargent/

Barbora Filsaková, vyučující FJ

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity