Socrates - vzdělávání a kultura
  Comenius je součástí vzdělávacího programu EU nazvaného Socrates. Program Socrates, který byl v EU zahájen v roce 1995 (ČR se připojila v roce 1997), si klade za cíl především podporování mezinárodní spolupráce a mobilit mezi evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Program se zaměřuje na široké spektrum vzdělávacích institucí od mateřských škol po instituce celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

    Comenius usiluje především o zvýšení kvality vzdělávání, podporuje studium cizích jazyků a prostřednictvím různých aktivit se snaží rozšiřovat všeobecné povědomí o jednotlivých evropských kulturách. Program je rozdělen do tří částí. Comenius 1. podporuje spolupráci mezi institucemi zajišťujícími všeobecné, odborné a technické vzdělání až do úrovně vyšších odborných škol.