Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Domácí rozpočet

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Jana Košťálová Bagová

DUM č. VY_62_INOVACE_01 - Příjmy domácností
DUM č. VY_62_INOVACE_02 - Pracovní list - stanovení příjmů a možnosti jeho navýšení
DUM č. VY_62_INOVACE_03 - Příjmy podle životní etapy
DUM č. VY_62_INOVACE_04 - Mzda jako základní příjem - pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
DUM č. VY_62_INOVACE_05 - Mzda jako základní příjem - dohoda o provedení práce
DUM č. VY_62_INOVACE_06 - Inflace a její dopad na příjmy
DUM č. VY_62_INOVACE_07 - Když příjmy nestačí chudoba relativní a absolutní
DUM č. VY_62_INOVACE_08 - Základní pravidla a doporučení pro příjmy domácností
DUM č. VY_62_INOVACE_09 - Výdaje domácností
DUM č. VY_62_INOVACE_10 - Struktura výdajů domácností
DUM č. VY_62_INOVACE_11 - Obecné zásady jak zvládnout výdaje
DUM č. VY_62_INOVACE_12 - Ukázka rodinného rozpočtu, zásady, chyby, doporučení
DUM č. VY_62_INOVACE_13 - Cash flow výstupy konkrétní rady ohledně výdajů
DUM č. VY_62_INOVACE_14 - Cash flow příklad zadání
DUM č. VY_62_INOVACE_15 - Vyhodnocení finanční situace projektové rodiny
DUM č. VY_62_INOVACE_16 - Přebytkový rozpočet, výnos riziko, likvidita
DUM č. VY_62_INOVACE_17 - Rizika při investování přebytku
DUM č. VY_62_INOVACE_18 - Schodkový rozpočet
DUM č. VY_62_INOVACE_19 - Majetek a závazky aneb aktiva a pasiva
DUM č. VY_62_INOVACE_20 - Zadlužená domácnost

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity