Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Zúčtovací vztahy

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Jana Košťálová Bagová

DUM č. VY_32_INOVACE_701 - Závazky a pohledávky z obchodního styku
DUM č. VY_32_INOVACE_702 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_703 - Kurzové rozdíly a pořízení zboží ze zemí EU a mimo EU
DUM č. VY_32_INOVACE_704 - Účtování směnek, záloh a reklamací
DUM č. VY_32_INOVACE_705 - Test na zaúčtování pohledávek a závazků z obchodního styku
DUM č. VY_32_INOVACE_706 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění
DUM č. VY_32_INOVACE_707 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_708 - Režim zdanění mzdy
DUM č. VY_32_INOVACE_709 - Procvičení zúčtování mezd zaměstnanců a společníků
DUM č. VY_32_INOVACE_710 - Test na zaúčtování pohledávek a závazků z obchodního styku
DUM č. VY_32_INOVACE_711 - Daně a dotace
DUM č. VY_32_INOVACE_712 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_713 - Příklad na zaúčtování daní a dotací
DUM č. VY_32_INOVACE_714 - Test na zaúčtování daní a dotací
DUM č. VY_32_INOVACE_715 - Pohledávky a závazky za společníky, jiné a dohadné pohledávky a závazky
DUM č. VY_32_INOVACE_716 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_717 - Zúčtování pohledávek a závazků za společníků
DUM č. VY_32_INOVACE_718 - Zúčtování jiných a dohadných pohledávek a závazků
DUM č. VY_32_INOVACE_719 - Test na zaúčtování pohledávek a závazků vůči společníkům i ostatních a dohadných pohledávek
DUM č. VY_32_INOVACE_720 - Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkámDen otevřených dveří

čtvrtek 6. 12. 2018 od 16:00
úterý 22. 1. 2019 od 16:00

Přijímací zkoušky nanečisto

22. 1. 2019 od 13:30

Kalendář akcí

17. 9.film Jan Palach
4. - 6. 9.adaptační kurz - 1. ročníky
3. 9.slavnostní zahájení školního roku