Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Zúčtovací vztahy

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Jana Košťálová Bagová

DUM č. VY_32_INOVACE_701 - Závazky a pohledávky z obchodního styku
DUM č. VY_32_INOVACE_702 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_703 - Kurzové rozdíly a pořízení zboží ze zemí EU a mimo EU
DUM č. VY_32_INOVACE_704 - Účtování směnek, záloh a reklamací
DUM č. VY_32_INOVACE_705 - Test na zaúčtování pohledávek a závazků z obchodního styku
DUM č. VY_32_INOVACE_706 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění
DUM č. VY_32_INOVACE_707 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_708 - Režim zdanění mzdy
DUM č. VY_32_INOVACE_709 - Procvičení zúčtování mezd zaměstnanců a společníků
DUM č. VY_32_INOVACE_710 - Test na zaúčtování pohledávek a závazků z obchodního styku
DUM č. VY_32_INOVACE_711 - Daně a dotace
DUM č. VY_32_INOVACE_712 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_713 - Příklad na zaúčtování daní a dotací
DUM č. VY_32_INOVACE_714 - Test na zaúčtování daní a dotací
DUM č. VY_32_INOVACE_715 - Pohledávky a závazky za společníky, jiné a dohadné pohledávky a závazky
DUM č. VY_32_INOVACE_716 - Pracovní list na ověření znalostí
DUM č. VY_32_INOVACE_717 - Zúčtování pohledávek a závazků za společníků
DUM č. VY_32_INOVACE_718 - Zúčtování jiných a dohadných pohledávek a závazků
DUM č. VY_32_INOVACE_719 - Test na zaúčtování pohledávek a závazků vůči společníkům i ostatních a dohadných pohledávek
DUM č. VY_32_INOVACE_720 - Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity