Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Mgr. Petr Brož

DUM č. VY_12_INOVACE_101 - Funkční styly, slohové postupy a útvary
DUM č. VY_12_INOVACE_102 - Cvičení na funkční styly, slohové postupy a útvary
DUM č. VY_12_INOVACE_103 - Slohové postupy s ukázkami
DUM č. VY_12_INOVACE_104 - Cvičení na interpretaci textu
DUM č. VY_12_INOVACE_105 - Cvičení na rozbor neuměleckého textu 1
DUM č. VY_12_INOVACE_106 - Cvičení na rozbor neuměleckého textu 2
DUM č. VY_12_INOVACE_107 - Jazyková kultura
DUM č. VY_12_INOVACE_108 - Interpretace textů 1
DUM č. VY_12_INOVACE_109 - Interpretace textů 2
DUM č. VY_12_INOVACE_110 - Větné nedostatky
DUM č. VY_12_INOVACE_111 - Interpretace textů 3
DUM č. VY_12_INOVACE_112 - Fráze a výplňková slova
DUM č. VY_12_INOVACE_113 - Vrstvy slovní zásoby v komunikaci
DUM č. VY_12_INOVACE_114 - Interpretace textů 4
DUM č. VY_12_INOVACE_115 - Jazyková správnost projevu
DUM č. VY_12_INOVACE_116 - Popis a charakteristika
DUM č. VY_12_INOVACE_117 - Interpretace uměleckého textu
DUM č. VY_12_INOVACE_119 - Útvary publicistického stylu 2
DUM č. VY_12_INOVACE_121 - Úvahový postup
DUM č. VY_12_INOVACE_123 - Technika mluveného projevu 1
DUM č. VY_12_INOVACE_125 - Neverbální komunikace 1
DUM č. VY_12_INOVACE_127 - Interpretace textů 5
DUM č. VY_12_INOVACE_128 - Rozbor neuměleckých textů 1
DUM č. VY_12_INOVACE_129 - Asertivita
DUM č. VY_12_INOVACE_130 - Rozbor neuměleckých textů 2
DUM č. VY_12_INOVACE_131 - Formy mezilidského jednání v rozhovorech
DUM č. VY_12_INOVACE_132 - Interpersonální komunikace - konverzace a konflikt

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity