Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Rovnice a soustavy rovnic

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Mgr. Jaroslava Fejfarová

DUM č. VY_42_INOVACE_01 - Řešení lineárních rovnic - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_02 - Řešení lineárních rovnic - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_03 - Řešení lineárních rovnic - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_04 - Slovní úlohy na lineární rovnice - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_05 - Slovní úlohy na lineární rovnice - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_06 - Slovní úlohy na lineární rovnice - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_07 - Vyjádření neznámé ze vzorce - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_08 - Vyjádření neznámé ze vzorce -pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_09 - Vyjádření neznámé ze vzorce - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_10 - Řešení neúplných kvadratických rovnic - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_11 - Řešení neúplných kvadratických rovnic - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_12 - Řešení neúplných kvadratických rovnic - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_13 - Řešení úplných kvadratických rovnic - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_14 - Řešení úplných kvadratických rovnic - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_15 - Řešení úplných kvadratických rovnic - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_16 - Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_17 - Vlasnosti kořenů kvadratické rovnice - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_18 - Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_19 - Slovní úlohy na kvadratickou rovnici - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_20 - Slovní úlohy na kvadratickou rovnici - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_21 - Slovní úlohy na kvadratickou rovnici - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_22 - Rovnice s absolutními hodnotami - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_23 - Rovnice s absolutními hodnotami - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_24 - Rovnice s absolutními hodnotami - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_25 - Iracionální rovnice s jednou odmocninou - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_26 - Iracionální rovnice s jednou odmocninou - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_27 - Iracionální rovnice s jednou odmocninou - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_28 - Iracionální rovnice s více odmocninami - prezentace
DUM č. VY_42_INOVACE_29 - Iracionální rovnice s více odmocninami - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_30 - Iracionální rovnice s více odmocninami - křížovka (citát)
DUM č. VY_42_INOVACE_31 - Souhrnné opakování - pracovní sešit
DUM č. VY_42_INOVACE_32 - Souhrnné opakování - křížovka (citát)

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity