Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Oběžný majetek

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Petra Jiránková

DUM č. VY_32_INOVACE_901 - Členění oběžného majetku
DUM č. VY_32_INOVACE_902 - Zásoby - Materiál
DUM č. VY_32_INOVACE_903 - Evidence materiálu
DUM č. VY_32_INOVACE_904 - Účtování materiálu
DUM č. VY_32_INOVACE_905 - Účtování materiálu
DUM č. VY_32_INOVACE_906 - Účtování o zboží
DUM č. VY_32_INOVACE_907 - Příklady - Účtování o zboží
DUM č. VY_32_INOVACE_908 - Materiál, zboží
DUM č. VY_32_INOVACE_909 - Účtování zásob vlastní výroby
DUM č. VY_32_INOVACE_910 - Příklady - Účtování zásob vlastní výroby
DUM č. VY_32_INOVACE_911 - Příklady - Zásoby
DUM č. VY_32_INOVACE_912 - Písemné opakování - zásoby
DUM č. VY_32_INOVACE_913 - Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny
DUM č. VY_32_INOVACE_914 - Krátkodobý finanční majetek – Bankovní účet, Úvěrový účet
DUM č. VY_32_INOVACE_915 - Příklady na hotovostní platební styk
DUM č. VY_32_INOVACE_916 - Opakování krátkodobého finančního majetku
DUM č. VY_32_INOVACE_917 - Příklady na účtování krátkodobého finančního majetku
DUM č. VY_32_INOVACE_918 - Účtování pohledávek
DUM č. VY_32_INOVACE_919 - Opakování oběžného majetku
DUM č. VY_32_INOVACE_920 - Souhrnné opakování

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity