Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
Práce s uměleckým textem

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Mgr. Marcela Rašková

DUM č. VY_12_INOVACE_01 - Umělecké prostředky v literatuře
DUM č. VY_12_INOVACE_02 - Umělecké prostředky v literatuře
DUM č. VY_12_INOVACE_03 - Umělecké prostředky v literatuře
DUM č. VY_12_INOVACE_04 - Teorie literatury
DUM č. VY_12_INOVACE_05 - Struktura literárního díla
DUM č. VY_12_INOVACE_06 - Umělecké prostředky v literatuře
DUM č. VY_12_INOVACE_07 - Tragédie Antigona
DUM č. VY_12_INOVACE_08 - Umělecké směry přelomu století
DUM č. VY_12_INOVACE_09 - Malý princ
DUM č. VY_12_INOVACE_10 - M. Viewegh: Báječná léta pod psa
DUM č. VY_12_INOVACE_11 - Atlas mraků
DUM č. VY_12_INOVACE_12 - Realismus a naturalismus
DUM č. VY_12_INOVACE_13 - Racek v textech Tomáše Kluse
DUM č. VY_12_INOVACE_14 - Romain Rolland – Petr a Lucie
DUM č. VY_12_INOVACE_15 - 20. století v literatuře
DUM č. VY_12_INOVACE_16 - Vyhnání Gerty Schnirch
DUM č. VY_12_INOVACE_17 - Krylovy písňové texty
DUM č. VY_12_INOVACE_18 - Viktor Dyk
DUM č. VY_12_INOVACE_19 - Ivan Klíma: Hodina ticha
DUM č. VY_12_INOVACE_20 - Čapkova dramata
DUM č. VY_12_INOVACE_21 - Jaroslav Seifert
DUM č. VY_12_INOVACE_22 - Anna Kareninová versus Paní Bovaryová
DUM č. VY_12_INOVACE_23 - Vývoj české balady
DUM č. VY_12_INOVACE_24 - Koheze a koherence uměleckého textu
DUM č. VY_12_INOVACE_25 - Dante Alighieri
DUM č. VY_12_INOVACE_26 - Autorský styl, poválečná světová literatura
DUM č. VY_12_INOVACE_27 - Autorský styl, meziválečná světová literatura
DUM č. VY_12_INOVACE_28 - Autorský styl, meziválečná česká literatura
DUM č. VY_12_INOVACE_29 - Role vypravěče
DUM č. VY_12_INOVACE_30 - Baudelaire, Zdechlina
DUM č. VY_12_INOVACE_31 - Středověk versus renesance
DUM č. VY_12_INOVACE_32 - Feuchtwanger

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity