Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             
HOZ - Světová ekonomika – vývoj, rozmístění, tendence, primární sektor

Digitální učební materiály ke stažení
Autor: Ing. Kateřina Vasilova

DUM č. VY_32_INOVACE_801 - vývoj světového hospodářství
DUM č. VY_32_INOVACE_802 - Nerovnoměrnost rozmístění světového hospodářství
DUM č. VY_32_INOVACE_803 - Rozdělení států podle úrovně hospodářství
DUM č. VY_32_INOVACE_804 - Trendy současné ekonomiky
DUM č. VY_32_INOVACE_805 - Pracovní list - vývoj světového hospodářství, nerovnoměrnost rozmístění světové ekonomiky -801, 802
DUM č. VY_32_INOVACE_806 - Pracovní list Trendy současné světové ekonomiky - 803, 804
DUM č. VY_32_INOVACE_807 - Písemný test - vývoj, rozmístění a trendy světové ekonomiky
DUM č. VY_32_INOVACE_808 - Zemědělství - obecná charakteristika
DUM č. VY_32_INOVACE_809 - Zemědělství - rostlinná výroba
DUM č. VY_32_INOVACE_810 - Zemědělství - živočišná výroba
DUM č. VY_32_INOVACE_811 - Pracovní list - Rostlinná výroba - 808,809
DUM č. VY_32_INOVACE_812 - Pracovní list - Živočišná výroba - 808,810
DUM č. VY_32_INOVACE_813 - Písemný test - Zemědělství, rostlinná a živočišná výroba
DUM č. VY_32_INOVACE_814 - Rybolov
DUM č. VY_32_INOVACE_815 - Lesnictví
DUM č. VY_32_INOVACE_816 - Obecná charakteristika průmyslu
DUM č. VY_32_INOVACE_817 - Těžební průmysl
DUM č. VY_32_INOVACE_818 - Energetika
DUM č. VY_32_INOVACE_819 - Pracovní list - Těžební průmysl a energetika - 816,817,818
DUM č. VY_32_INOVACE_820 - Písemný test - energetika těžba surovin

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity