Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze dvou povinných zkoušek a z maximálně dvou zkoušek nepovinných.

Povinnou zkoušku lze konat z českého jazyka a literatury a z volitelného předmětu (cizí jazyk nebo matematika).

 1. ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA 
 • didaktický test 
  Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Vyhodnocení testu probíhá centrálně. 
 • písemná práce 
  Písemná práce trvá 90 minut, čas na přípravu je 25 minut, kdy si žáci mohou vybrat z nabídky 10 zadání. Vyhodnocení písemné práce probíhá na škole a provádějí je zpravidla učitelé této školy - hodnotitelé. 
 • ústní zkouška 
  Ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí v termínu stanoveném ředitelem školy. Pro ústní zkoušku je stanoven školní seznam nejméně 60 literárních děl, a to do 30. září. Školní seznam je platný pro jarní i podzimní zkušební období. Ze školního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 
  Žákův seznam děl tvoří seznam jeho maturitních zadání (otázek), z něhož si jedno losuje. Po vylosování zadání má žák 20 minut na přípravu ke zkoušce, samotná zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut. Všichni žáci konají ústní zkoušku podle pracovního listu, který je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury zkoušky.
 1. VOLITELNÁ ZKOUŠKA - Cizí jazyk nebo Matematika
  1. Cizí jazyk  (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ) – jazyk, který se vyučuje na škole
   • didaktický test 
    Didaktický test trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
   • písemná práce 
    Písemná práce trvá 60 minut.
   • ústní  zkouška
    Ústní zkouška trvá 15 minut. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák 20 minut na přípravu. Při přípravě i v průběhu zkoušení žák pracuje s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky a má pro všechna zadání jednotnou strukturu. Skládá se ze 4 úloh, 3 zkušební úlohy zpracuje Centrum a 1 úlohu zpracuje škola. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanoví ředitel školy do 31. října.
 1. Matematika   (pouze didaktický test)
 • didaktický test
  Didaktický test z matematiky trvá 105 minut. Vyhodnocení je prováděno centrálně.

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity