Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             


Projekt Mobilita pracovníků škol

Zpráva o ukončení projektu

zdroj obrázku

V průběhu uplynulých prázdnin se ukončil dva roky trvající projekt s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol v rámci programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve sféře vzdělávání a v odborné přípravě.

Projekt byl zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka. Proběhl úspěšně a přinesl mnoho nových podnětů do výuky španělštiny. Byl také přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku.

Naše škola plánuje rozšířit doposud organizované zahraniční pracovní stáže studentů v Anglii i do dalších zemí, což je v tomto případě Španělsko.

Proto se tento projekt, kterého se účastnil jeden pedagogický pracovník naší školy, realizoval ve španělské Malaze, v malebném městě, kde by měli naši studenti vykonávat své zahraniční pracovní stáže a získávat zde své jazykové a pracovní zkušenosti. Je to skvělá příležitost, jak si ne jenom zdokonalit své jazykové znalosti, ale také se seznámit se zahraničním trhem práce, se způsobem výkonu práce determinovaným nejenom druhem zaměstnání, ale i zvyky v dané zemi.

Zahraniční pracovní stáže trvají dva až tři týdny a studenti, kteří se jich zúčastní, mohou svoji povinnou praxi, která se koná z pravidla ve třetím ročníku, uskutečnit právě zde.

V Jičíně 18. 9. 2018


Zpráva o zahájení projektu

Dům zahraniční spolupráce Praha schválil naší škole v rámci výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání grant s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol. Projekt trvající dva roky je zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka a bude přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku. 

Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+.

V Jičíně 25. 6. 2017

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity