Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             


Projekt Mobilita pracovníků škol

Zpráva o ukončení projektu

zdroj obrázku

V průběhu uplynulých prázdnin se ukončil dva roky trvající projekt s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol v rámci programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve sféře vzdělávání a v odborné přípravě.

Projekt byl zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka. Proběhl úspěšně a přinesl mnoho nových podnětů do výuky španělštiny. Byl také přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku.

Naše škola plánuje rozšířit doposud organizované zahraniční pracovní stáže studentů v Anglii i do dalších zemí, což je v tomto případě Španělsko.

Proto se tento projekt, kterého se účastnil jeden pedagogický pracovník naší školy, realizoval ve španělské Malaze, v malebném městě, kde by měli naši studenti vykonávat své zahraniční pracovní stáže a získávat zde své jazykové a pracovní zkušenosti. Je to skvělá příležitost, jak si ne jenom zdokonalit své jazykové znalosti, ale také se seznámit se zahraničním trhem práce, se způsobem výkonu práce determinovaným nejenom druhem zaměstnání, ale i zvyky v dané zemi.

Zahraniční pracovní stáže trvají dva až tři týdny a studenti, kteří se jich zúčastní, mohou svoji povinnou praxi, která se koná z pravidla ve třetím ročníku, uskutečnit právě zde.

V Jičíně 18. 9. 2018


Zpráva o zahájení projektu

Dům zahraniční spolupráce Praha schválil naší škole v rámci výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání grant s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol. Projekt trvající dva roky je zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka a bude přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku. 

Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+.

V Jičíně 25. 6. 2017

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity