Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             


Projekt Mobilita pracovníků škol

Zpráva o ukončení projektu

zdroj obrázku

V průběhu uplynulých prázdnin se ukončil dva roky trvající projekt s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol v rámci programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve sféře vzdělávání a v odborné přípravě.

Projekt byl zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka. Proběhl úspěšně a přinesl mnoho nových podnětů do výuky španělštiny. Byl také přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku.

Naše škola plánuje rozšířit doposud organizované zahraniční pracovní stáže studentů v Anglii i do dalších zemí, což je v tomto případě Španělsko.

Proto se tento projekt, kterého se účastnil jeden pedagogický pracovník naší školy, realizoval ve španělské Malaze, v malebném městě, kde by měli naši studenti vykonávat své zahraniční pracovní stáže a získávat zde své jazykové a pracovní zkušenosti. Je to skvělá příležitost, jak si ne jenom zdokonalit své jazykové znalosti, ale také se seznámit se zahraničním trhem práce, se způsobem výkonu práce determinovaným nejenom druhem zaměstnání, ale i zvyky v dané zemi.

Zahraniční pracovní stáže trvají dva až tři týdny a studenti, kteří se jich zúčastní, mohou svoji povinnou praxi, která se koná z pravidla ve třetím ročníku, uskutečnit právě zde.

V Jičíně 18. 9. 2018


Zpráva o zahájení projektu

Dům zahraniční spolupráce Praha schválil naší škole v rámci výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání grant s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol. Projekt trvající dva roky je zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka a bude přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku. 

Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+.

V Jičíně 25. 6. 2017

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity