Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Adaptační kurz 1. ročníků

Tak jako každoročně začínáme nový školní rok Adaptačním kurzem prvních ročníků. Noví studenti tak mohou začít svoje působení na naší škole velmi netradičně – pobytovou akcí v rekreačním středisku v okolí Jičína a hlavně aktivitami, které mají ke školnímu vyučování velmi daleko – hry, sport, zábava. Vedlejším efektem této příjemně strávené doby je hlavně seznámit se s novými spolužáky, se svými třídními učiteli a s budoucím studiem a jeho odlišnostmi od základní školy.

Letos jsme se rozhodli pro rekreační středisko Eden Jinolice a 69 nově přijatých studentů mohlo v pěkném a výborně vybaveném prostředí strávit necelé 3 dny, konkrétně od 2. září do 4. září t. r. Programově se na našem adaptačním kurzu opět podílel K-klub Jičín, který se svými zaměstnanci i externími instruktory připravil pestrý program. Nechyběly zde aktivity sportovně pohybové (hry, závody) ani tvořivé (výroba videoklipu s následnou soutěží o nejlepší). Vrcholem pak byla celoodpolední etapová hra Nosítka princezny Šogún, která pro mnohé znamenala opravdové sáhnutí si na dno svých psychických a fyzických sil.

Nedílnou součástí pobytu je seznámení studentů se svými novými třídními učiteli. Tento rok je to Ing. Kateřina Vasilová v 1. A, Mgr. Stanislava Dubská v 1.B a Mgr. Ondřej Švanda v 1.C. Jejich společné rozhovory směřovaly nejen na budoucí chod vzdělávání na škole – práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu, ale také na organizaci hromadných objednávek učebnic. To byl mnohdy „oříšek“ nejen pro učitele, ale především pro studenty, aby si vzpomněli, které učebnice si již koupili.

Protože počasí nám nesmírně přálo, (někteří dokonce vyzkoušeli vodu Jinolických rybníků!!), byli jsme spokojeni jak s ubytováním a se stravováním, tak i s průběhem celého programu, můžeme tento kurz opět označit za zdařilý a věřme, že pro studenty a učitele i přínosný.

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity