Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Adaptační kurz 1. ročníků

Tak jako každoročně začínáme nový školní rok Adaptačním kurzem prvních ročníků. Noví studenti tak mohou začít svoje působení na naší škole velmi netradičně – pobytovou akcí v rekreačním středisku v okolí Jičína a hlavně aktivitami, které mají ke školnímu vyučování velmi daleko – hry, sport, zábava. Vedlejším efektem této příjemně strávené doby je hlavně seznámit se s novými spolužáky, se svými třídními učiteli a s budoucím studiem a jeho odlišnostmi od základní školy.

Letos jsme se rozhodli pro rekreační středisko Eden Jinolice a 69 nově přijatých studentů mohlo v pěkném a výborně vybaveném prostředí strávit necelé 3 dny, konkrétně od 2. září do 4. září t. r. Programově se na našem adaptačním kurzu opět podílel K-klub Jičín, který se svými zaměstnanci i externími instruktory připravil pestrý program. Nechyběly zde aktivity sportovně pohybové (hry, závody) ani tvořivé (výroba videoklipu s následnou soutěží o nejlepší). Vrcholem pak byla celoodpolední etapová hra Nosítka princezny Šogún, která pro mnohé znamenala opravdové sáhnutí si na dno svých psychických a fyzických sil.

Nedílnou součástí pobytu je seznámení studentů se svými novými třídními učiteli. Tento rok je to Ing. Kateřina Vasilová v 1. A, Mgr. Stanislava Dubská v 1.B a Mgr. Ondřej Švanda v 1.C. Jejich společné rozhovory směřovaly nejen na budoucí chod vzdělávání na škole – práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu, ale také na organizaci hromadných objednávek učebnic. To byl mnohdy „oříšek“ nejen pro učitele, ale především pro studenty, aby si vzpomněli, které učebnice si již koupili.

Protože počasí nám nesmírně přálo, (někteří dokonce vyzkoušeli vodu Jinolických rybníků!!), byli jsme spokojeni jak s ubytováním a se stravováním, tak i s průběhem celého programu, můžeme tento kurz opět označit za zdařilý a věřme, že pro studenty a učitele i přínosný.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity