Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Adaptační kurz 1. ročníků

Tak jako každoročně začínáme nový školní rok Adaptačním kurzem prvních ročníků. Noví studenti tak mohou začít svoje působení na naší škole velmi netradičně – pobytovou akcí v rekreačním středisku v okolí Jičína a hlavně aktivitami, které mají ke školnímu vyučování velmi daleko – hry, sport, zábava. Vedlejším efektem této příjemně strávené doby je hlavně seznámit se s novými spolužáky, se svými třídními učiteli a s budoucím studiem a jeho odlišnostmi od základní školy.

Letos jsme se rozhodli pro rekreační středisko Eden Jinolice a 69 nově přijatých studentů mohlo v pěkném a výborně vybaveném prostředí strávit necelé 3 dny, konkrétně od 2. září do 4. září t. r. Programově se na našem adaptačním kurzu opět podílel K-klub Jičín, který se svými zaměstnanci i externími instruktory připravil pestrý program. Nechyběly zde aktivity sportovně pohybové (hry, závody) ani tvořivé (výroba videoklipu s následnou soutěží o nejlepší). Vrcholem pak byla celoodpolední etapová hra Nosítka princezny Šogún, která pro mnohé znamenala opravdové sáhnutí si na dno svých psychických a fyzických sil.

Nedílnou součástí pobytu je seznámení studentů se svými novými třídními učiteli. Tento rok je to Ing. Kateřina Vasilová v 1. A, Mgr. Stanislava Dubská v 1.B a Mgr. Ondřej Švanda v 1.C. Jejich společné rozhovory směřovaly nejen na budoucí chod vzdělávání na škole – práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu, ale také na organizaci hromadných objednávek učebnic. To byl mnohdy „oříšek“ nejen pro učitele, ale především pro studenty, aby si vzpomněli, které učebnice si již koupili.

Protože počasí nám nesmírně přálo, (někteří dokonce vyzkoušeli vodu Jinolických rybníků!!), byli jsme spokojeni jak s ubytováním a se stravováním, tak i s průběhem celého programu, můžeme tento kurz opět označit za zdařilý a věřme, že pro studenty a učitele i přínosný.

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity