Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015

Ve dnech 9. a 10. října t. r. proběhla v prostorách Masarykova divadla v Jičíně výstava středních škol, připravená jako nabídka možností dalšího studia pro žáky ZŠ a také jejich rodiče, kteří se výběru budoucího povolání zpravidla účastní. Podobnou akci organizoval v našem městě v minulých letech Úřad práce a byla označovaná Výstava Student. Novinkou pro tento rok byla nejen změna organizátora, kterým byla Hospodářská komora KHK, ale hlavně rozšíření okruhu středních škol na úroveň celého kraje a větší propagace možných budoucích zaměstnavatelů po ukončení právě vybraného typu střední školy.

Masarykova obchodní akademie se prezentace středních škol zúčastňuje již od prvního ročníku, který proběhl před dvaceti lety, a proto jsme nemohli chybět ani letos. Naším partnerem, a tedy i možným působištěm našich absolventů, byla Komerční banka Jičín, která měla svůj vystavovací prostor hned vedle našeho stanoviště.

Výstava probíhala v pátek i v sobotu. V obou dnech se propagace naší školy ujali jak kvalifikovaní pedagogové, tak také studenti 4. ročníků, kteří jsou právě dobrým propagátorem vhodnosti studia na obchodní akademii. Zpočátku jsme měli obavy o účast rodičů a žáků v sobotu dopoledne, ale nakonec jsme byli mile překvapeni velkým zájmem o naši školu a návštěvou právě během soboty.

Celkově tedy můžeme považovat účast na této akci za úspěšnou a věříme, že dobře přispěla k naší propagaci. Poděkování patří jak studentům 4. B třídy – jmenovitě Kateřině Vazdové, Jitce Švihové a Tomáši Smolíkovi, tak členům pedagogického sboru, kteří se výstavy zúčastnili - Mgr. Petr Brož, Ing. Petra Jiránková a Ing. Kateřina Vasilová - a v neposlední řadě i ostatním členům pedagogického sboru, kteří se podíleli na přípravě materiálů na výstavu a organizačně ji zabezpečili.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity