Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015

Ve dnech 9. a 10. října t. r. proběhla v prostorách Masarykova divadla v Jičíně výstava středních škol, připravená jako nabídka možností dalšího studia pro žáky ZŠ a také jejich rodiče, kteří se výběru budoucího povolání zpravidla účastní. Podobnou akci organizoval v našem městě v minulých letech Úřad práce a byla označovaná Výstava Student. Novinkou pro tento rok byla nejen změna organizátora, kterým byla Hospodářská komora KHK, ale hlavně rozšíření okruhu středních škol na úroveň celého kraje a větší propagace možných budoucích zaměstnavatelů po ukončení právě vybraného typu střední školy.

Masarykova obchodní akademie se prezentace středních škol zúčastňuje již od prvního ročníku, který proběhl před dvaceti lety, a proto jsme nemohli chybět ani letos. Naším partnerem, a tedy i možným působištěm našich absolventů, byla Komerční banka Jičín, která měla svůj vystavovací prostor hned vedle našeho stanoviště.

Výstava probíhala v pátek i v sobotu. V obou dnech se propagace naší školy ujali jak kvalifikovaní pedagogové, tak také studenti 4. ročníků, kteří jsou právě dobrým propagátorem vhodnosti studia na obchodní akademii. Zpočátku jsme měli obavy o účast rodičů a žáků v sobotu dopoledne, ale nakonec jsme byli mile překvapeni velkým zájmem o naši školu a návštěvou právě během soboty.

Celkově tedy můžeme považovat účast na této akci za úspěšnou a věříme, že dobře přispěla k naší propagaci. Poděkování patří jak studentům 4. B třídy – jmenovitě Kateřině Vazdové, Jitce Švihové a Tomáši Smolíkovi, tak členům pedagogického sboru, kteří se výstavy zúčastnili - Mgr. Petr Brož, Ing. Petra Jiránková a Ing. Kateřina Vasilová - a v neposlední řadě i ostatním členům pedagogického sboru, kteří se podíleli na přípravě materiálů na výstavu a organizačně ji zabezpečili.

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity