Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015

Ve dnech 9. a 10. října t. r. proběhla v prostorách Masarykova divadla v Jičíně výstava středních škol, připravená jako nabídka možností dalšího studia pro žáky ZŠ a také jejich rodiče, kteří se výběru budoucího povolání zpravidla účastní. Podobnou akci organizoval v našem městě v minulých letech Úřad práce a byla označovaná Výstava Student. Novinkou pro tento rok byla nejen změna organizátora, kterým byla Hospodářská komora KHK, ale hlavně rozšíření okruhu středních škol na úroveň celého kraje a větší propagace možných budoucích zaměstnavatelů po ukončení právě vybraného typu střední školy.

Masarykova obchodní akademie se prezentace středních škol zúčastňuje již od prvního ročníku, který proběhl před dvaceti lety, a proto jsme nemohli chybět ani letos. Naším partnerem, a tedy i možným působištěm našich absolventů, byla Komerční banka Jičín, která měla svůj vystavovací prostor hned vedle našeho stanoviště.

Výstava probíhala v pátek i v sobotu. V obou dnech se propagace naší školy ujali jak kvalifikovaní pedagogové, tak také studenti 4. ročníků, kteří jsou právě dobrým propagátorem vhodnosti studia na obchodní akademii. Zpočátku jsme měli obavy o účast rodičů a žáků v sobotu dopoledne, ale nakonec jsme byli mile překvapeni velkým zájmem o naši školu a návštěvou právě během soboty.

Celkově tedy můžeme považovat účast na této akci za úspěšnou a věříme, že dobře přispěla k naší propagaci. Poděkování patří jak studentům 4. B třídy – jmenovitě Kateřině Vazdové, Jitce Švihové a Tomáši Smolíkovi, tak členům pedagogického sboru, kteří se výstavy zúčastnili - Mgr. Petr Brož, Ing. Petra Jiránková a Ing. Kateřina Vasilová - a v neposlední řadě i ostatním členům pedagogického sboru, kteří se podíleli na přípravě materiálů na výstavu a organizačně ji zabezpečili.

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity