Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Vánoční soutěž na MOA

Dne 22. 12. 2015 proběhnou na naší škole mezitřídní soutěže.

Každá třída organizuje jinou aktivitu:

1.A karetní hra - prší
1.B scrable v cizím jazyce
2.A vědomostní hrad - jméno, město, ...
2.B puzzle
3.A ping pong
3.B piškvorky

Od 7:45 do 8:00 mají třídy čas připravit si vše potřebné pro svoji soutěžní disciplínu. Každá třída vybere 1 až 2 zástupce, kteří za ní nastoupí v soutěžních disciplínách. Ve třídě musí zůstat někdo, kdo bude mít na starosti organizaci své soutěže. Zda se mohou střídat soutěžící studenti, rozhoduje třída, která danou soutěž organizuje.

Celkem bude šest soutěží, tedy maximálně 12 studentů soutěží, ostatní zůstávájí na organizaci své soutěže.

Systém soutěže si vymyslí každá třída sama tak, aby se soutěžilo do 10:30. Poté vyhlásí, kdo skončil celkově první, druhý, ...

Souběžně v tělocvičně probíhá florbalový turnaj, kterého se účastní max 10 studentů ze třídy.

Přibližně v 11:00 skončí florbalový turnaj, všichni studenti se shromáždí v tělocvičně, kde se vyhlásí konečné výsledky za celou třídu, případně další aktivity.

 

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity