Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

STUDENTI MOA JIČÍN VĚDÍ, JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Prázdniny nejsou jen dobou příjemných zážitků a relaxace, je to i období, kdy bohužel stoupají statistiky úrazovosti, nehodovosti, požárů a jiných mimořádných situací. Aby se studenti Masarykovy obchodní akademie dokázali podobných nebezpečí vyvarovat, uspořádala pro ně škola předposlední den školního roku projektový den s názvem Chování za mimořádných situací.

Smyslem celé akce bylo přivést mladé lidi k zamyšlení nad zodpovědností za své jednání a předat jim informace, které pomohou učinit správné a poučené rozhodnutí v případě, že se stanou svědky úrazu, nehody, zdravotní indispozice, požáru či jiné situace, která člověka dokáže zaskočit.

V průběhu dne jednotlivé třídy absolvovaly kolečko přednášek zástupců Policie České republiky, Probační a mediační služby, Hasičského záchranného sboru a Českého červeného kříže.

Všichni účastníci prošli školením první pomoci a záchrany lidského života. Co bylo zvláště cenné, všichni si prakticky vyzkoušeli resuscitaci zraněného pomocí srdeční masáže. Počítačový program připojený k figuríně dával okamžitou informaci o účinnosti srdeční masáže. Studenti byli překvapeni, jak fyzicky náročná resuscitace je, ale shodli se na tom, že tato zkušenost nanečisto je přínosná a v případě skutečného zásahu by jim alespoň částečně pomohla zbavit se strachu.

Příslušníci hasičského záchranného sboru vysvětlili, jak se chovat, když hoří v bytě, a na videozáznamu výjezdu hasičů k dopravní nehodě demonstrovali správné i chybné chování účastníků silničního provozu, kteří mohou pozitivně, ale i negativně ovlivnit dojezdový čas.

Tisková mluvčí Policie České republiky seznámila studenty s problematikou trestní odpovědnosti mladistvých a na závěr se studenti dozvěděli o činnosti Probační a mediační služby, která pečuje o účastníky trestního řízení, domlouvá pravidla pro udělování alternativních trestů, zvláště trestu domácího vězení, a kontroluje jejich dodržování.

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a měli bychom je pravidelně absolvovat všichni, nejenom středoškoláci. Zbývá jen přát všem studentům, aby načerpané informace nemuseli využít v praxi.

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity