Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

STUDENTI MOA JIČÍN VĚDÍ, JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Prázdniny nejsou jen dobou příjemných zážitků a relaxace, je to i období, kdy bohužel stoupají statistiky úrazovosti, nehodovosti, požárů a jiných mimořádných situací. Aby se studenti Masarykovy obchodní akademie dokázali podobných nebezpečí vyvarovat, uspořádala pro ně škola předposlední den školního roku projektový den s názvem Chování za mimořádných situací.

Smyslem celé akce bylo přivést mladé lidi k zamyšlení nad zodpovědností za své jednání a předat jim informace, které pomohou učinit správné a poučené rozhodnutí v případě, že se stanou svědky úrazu, nehody, zdravotní indispozice, požáru či jiné situace, která člověka dokáže zaskočit.

V průběhu dne jednotlivé třídy absolvovaly kolečko přednášek zástupců Policie České republiky, Probační a mediační služby, Hasičského záchranného sboru a Českého červeného kříže.

Všichni účastníci prošli školením první pomoci a záchrany lidského života. Co bylo zvláště cenné, všichni si prakticky vyzkoušeli resuscitaci zraněného pomocí srdeční masáže. Počítačový program připojený k figuríně dával okamžitou informaci o účinnosti srdeční masáže. Studenti byli překvapeni, jak fyzicky náročná resuscitace je, ale shodli se na tom, že tato zkušenost nanečisto je přínosná a v případě skutečného zásahu by jim alespoň částečně pomohla zbavit se strachu.

Příslušníci hasičského záchranného sboru vysvětlili, jak se chovat, když hoří v bytě, a na videozáznamu výjezdu hasičů k dopravní nehodě demonstrovali správné i chybné chování účastníků silničního provozu, kteří mohou pozitivně, ale i negativně ovlivnit dojezdový čas.

Tisková mluvčí Policie České republiky seznámila studenty s problematikou trestní odpovědnosti mladistvých a na závěr se studenti dozvěděli o činnosti Probační a mediační služby, která pečuje o účastníky trestního řízení, domlouvá pravidla pro udělování alternativních trestů, zvláště trestu domácího vězení, a kontroluje jejich dodržování.

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a měli bychom je pravidelně absolvovat všichni, nejenom středoškoláci. Zbývá jen přát všem studentům, aby načerpané informace nemuseli využít v praxi.

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity