Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

STUDENTI MOA JIČÍN VĚDÍ, JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Prázdniny nejsou jen dobou příjemných zážitků a relaxace, je to i období, kdy bohužel stoupají statistiky úrazovosti, nehodovosti, požárů a jiných mimořádných situací. Aby se studenti Masarykovy obchodní akademie dokázali podobných nebezpečí vyvarovat, uspořádala pro ně škola předposlední den školního roku projektový den s názvem Chování za mimořádných situací.

Smyslem celé akce bylo přivést mladé lidi k zamyšlení nad zodpovědností za své jednání a předat jim informace, které pomohou učinit správné a poučené rozhodnutí v případě, že se stanou svědky úrazu, nehody, zdravotní indispozice, požáru či jiné situace, která člověka dokáže zaskočit.

V průběhu dne jednotlivé třídy absolvovaly kolečko přednášek zástupců Policie České republiky, Probační a mediační služby, Hasičského záchranného sboru a Českého červeného kříže.

Všichni účastníci prošli školením první pomoci a záchrany lidského života. Co bylo zvláště cenné, všichni si prakticky vyzkoušeli resuscitaci zraněného pomocí srdeční masáže. Počítačový program připojený k figuríně dával okamžitou informaci o účinnosti srdeční masáže. Studenti byli překvapeni, jak fyzicky náročná resuscitace je, ale shodli se na tom, že tato zkušenost nanečisto je přínosná a v případě skutečného zásahu by jim alespoň částečně pomohla zbavit se strachu.

Příslušníci hasičského záchranného sboru vysvětlili, jak se chovat, když hoří v bytě, a na videozáznamu výjezdu hasičů k dopravní nehodě demonstrovali správné i chybné chování účastníků silničního provozu, kteří mohou pozitivně, ale i negativně ovlivnit dojezdový čas.

Tisková mluvčí Policie České republiky seznámila studenty s problematikou trestní odpovědnosti mladistvých a na závěr se studenti dozvěděli o činnosti Probační a mediační služby, která pečuje o účastníky trestního řízení, domlouvá pravidla pro udělování alternativních trestů, zvláště trestu domácího vězení, a kontroluje jejich dodržování.

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a měli bychom je pravidelně absolvovat všichni, nejenom středoškoláci. Zbývá jen přát všem studentům, aby načerpané informace nemuseli využít v praxi.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity