Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Pracovní stáž v Londýně pro studenty Masarykovy obchodní akademie v Jičíně

V červnu 2017 se již potřetí vydala skupina studentek Masarykovy obchodní akademie v Jičíně na pracovní stáž do Velké Británie. Díky grantu EU Erasmus+ se vybraných osm účastnic v londýnských firmách zdokonalilo v obchodní angličtině a zažilo práci v zahraničí na vlastní kůži. Tyto zahraniční odborné stáže, které začaly v roce 2015, přinášejí nový prvek do vzdělávání a obohacují účastníky jak po odborné, tak i po lidské stránce. Setkání se s částečně jinou kulturou jim jistě pomůže ocenit naši českou stejně tak jako zjednoduší případné budoucí studium nebo život v cizině. 

Oproti minulým ročníkům došlo k prodloužení pobytu, a to ze dvou na tři týdny. Studentky byly jako obvykle ubytovány v hostitelských rodinách s plnou penzí a pracovaly ve vybraných firmách. Jejich práce sahala od jednodušších kancelářských prací až po účtování, kontakt se zákazníky a obchodní korespondenci. A protože se jednalo o grant EU, tak vše bylo placeno a studentkám stačilo si vzít jen kapesné. Během celého pobytu jim byla v Londýně k dispozici pomoc doprovázejícího učitele, jehož úkolem bylo studentky podporovat a pomáhat jim v případných problémech. O dvou volných víkendech si studentky také mohly prohlédnout centrum Londýna a jeho kulturní památky.

I v příštím školním roce, konkrétně v květnu 2018, vycestuje další skupina do Velké Británie a věříme, že jim přinese další nové zkušenosti. Masarykova obchodní akademie v Jičíně plánuje v těchto zahraničních odborných stážích pokračovat i v dalších letech a tak svým studentkám a studentům nabídnout neopakovatelnou příležitost poznat život a práci za hranicemi našeho státu. 

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity