Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Pracovní stáž v Londýně pro studenty Masarykovy obchodní akademie v Jičíně

V červnu 2017 se již potřetí vydala skupina studentek Masarykovy obchodní akademie v Jičíně na pracovní stáž do Velké Británie. Díky grantu EU Erasmus+ se vybraných osm účastnic v londýnských firmách zdokonalilo v obchodní angličtině a zažilo práci v zahraničí na vlastní kůži. Tyto zahraniční odborné stáže, které začaly v roce 2015, přinášejí nový prvek do vzdělávání a obohacují účastníky jak po odborné, tak i po lidské stránce. Setkání se s částečně jinou kulturou jim jistě pomůže ocenit naši českou stejně tak jako zjednoduší případné budoucí studium nebo život v cizině. 

Oproti minulým ročníkům došlo k prodloužení pobytu, a to ze dvou na tři týdny. Studentky byly jako obvykle ubytovány v hostitelských rodinách s plnou penzí a pracovaly ve vybraných firmách. Jejich práce sahala od jednodušších kancelářských prací až po účtování, kontakt se zákazníky a obchodní korespondenci. A protože se jednalo o grant EU, tak vše bylo placeno a studentkám stačilo si vzít jen kapesné. Během celého pobytu jim byla v Londýně k dispozici pomoc doprovázejícího učitele, jehož úkolem bylo studentky podporovat a pomáhat jim v případných problémech. O dvou volných víkendech si studentky také mohly prohlédnout centrum Londýna a jeho kulturní památky.

I v příštím školním roce, konkrétně v květnu 2018, vycestuje další skupina do Velké Británie a věříme, že jim přinese další nové zkušenosti. Masarykova obchodní akademie v Jičíně plánuje v těchto zahraničních odborných stážích pokračovat i v dalších letech a tak svým studentkám a studentům nabídnout neopakovatelnou příležitost poznat život a práci za hranicemi našeho státu. 

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity