Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Snídaně na téma Rodina 21. století

Ve čtvrtek 14. prosince se 29 studentů 3. ročníků (3.B a 3.C) zúčastnilo další snídaně - s Vratislavem Hláskem, tentokrát na téma Rodina v klidu aneb Jak by mohla vypadat rodina 21 století?

 

Téma bylo dobře zvoleno, protože každý z nás si právě v této vánoční době více uvědomuje a řeší, jak má či nemá uspořádány vztahy se svými nejbližšími. Každý není obklopen láskou a péčí, každý nemá milující rodiče, mnozí mezi námi jsou osamoceni či opuštěni svými blízkými… Mluvilo se nejen o rodině, o rodičích a dětech, o vztazích mezi nimi a jak se navzájem ovlivňují, v dobrém i zlém… řešili se i otázky spojené s výchovou, děti odložené do kojeneckých ústavů a dětských domovů, práce pěstounů… Přednášející mluvil velmi fundovaně se znalostí dané problematiky, velmi podrobně a zeširoka zodpovídal dotazy posluchačů.

Přikládám některé nejzajímavější ohlasy studentů:

 • Zjistil jsem, jak je důležité mít stabilní rodinu…
 • Přednáška mi dala nový pohled na výchovu dětí a myslím, že díky této přednášce budu v budoucnu lepší rodič…
 • Dozvěděl jsem se věci, které jsem hledal, ale nenašel…hodně mi to dalo, přednášku vnímám velmi pozitivně…
 • Dozvěděl jsem se, co se stane s dětmi, které odejdou z dětského domova .. nebo když se člověk nenarodí jako introvert nebo extrovert, ale udělají to z něj rodiče…
 • Zamyslel jsem se nad věcmi, nad kterými bych normálně nepřemýšlel…
 • Uvědomila jsem si, jak jsem šťastná, jak mě rodiče vychovali, jejich přísnost, ale i vlídné chování jsem nikdy neměla ráda, ale teď chápu, že mi dali nejlepší předpoklady pro snadný život…
 • Tato přednáška změnila můj budoucí pohled na výchovu dětí – k lepšímu
 • Díky této přednášce jsem začala jinak vnímat děti zanechané v dětském domově….
 • Překvapilo mne, co všechno působí na dětskou psychiku a dokonce i rodiče! Nastavila jsem si zrcadlo a překvapilo mě, kolik ze svých rodičů v sobě vidím…
 • Zaujali mě rady o výchově, které mi v budoucnu pomohou… i o životě v kojeneckém ústavu, jak to ty děti mají těžké
 • Konference mě donutila zamyslet se nad spoustou věcí a ukázali i jiný pohled na ně, tyto konference jsou velmi užitečné…
 • Podívat se na některé věci jinak, oslovila mě zkušenost někoho jiného…
 • Akce se mi líbila, bylo zajímavé slyšet, jak funguje pudové chování šlově, že ideální rodina by byla vlastně tlupa, že vzdělání není všechno (což je i můj názor) a jak strašně moc nás společnost škatulkuje
 • Díky této přednášce se mi otevřeli oči, vidím věci i z druhé strany, ze strany rodičů… také myšlenka vzorců, dle kterých se řídíme celý život… vždy je můžeme změnit, záleží na nás, o tom, co z nás bude, rozhodujeme my sami…
 • Při přednášce si člověk mohl uvědomit, jaká je jeho rodina, jak funguje, zpětně si zrekapitulovat, jak byl člověk vlastně vychováván, co a jak člověk dělá, jest-li to dělal dobře nebo špatně….
 • Několikrát … že přednáška byla zajímavá, přednášející znalý problematiky…

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity