Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi - program pro SŠ

Naše škola se zapojila do projektu Podnikání v praxi, které pořádá Technologické centrum pod patronací Královéhradeckého kraje. Tento projekt začíná v úterý dne 20. února a zúčastní se jej studenti předmětu Aplikovaná ekonomie.

Cíle programu:

  • Dostat podnikatelské přemýšlení ke studentům středních škol a pomoci učitelům zpestřit výuku projekty i lidmi z praxe.
  • Umožnit studentům ověřit získané teoretické zkušenosti z ekonomických předmětů v projektu a získat zpětnou vazbu od profesionálů.
  • Zaujmout aktivní a pomoci těm, kteří projeví největší zájem.
  • Vytvořit projekt, který bude dlouhodobě fungovat v celém kraji, pdoporovat školy a ukazovat stduentům i rodičům, že kraj pro studenty dělá stále něco navíc, aby se v budoucnosti uplatnili.

Mezi naše lektory patří například:

Ing. Vlastimil Juppa, který velkou část své kariéry strávil v bankovním sektoru na pozicích projektového manažera, obchodního a marketingového ředitele. Pracoval jako ředitel Krajské hospodářské komory v KHK či jako člen představenstva Škoda Holding a.s. V kuru vede vzdělávací blok podnikové ekonomiky a finančního plánování.

Mgr. Bohdana Kašparová, která působí jako nezávislá konzultantka, lektorka a mentorka v oblasti managementu, externí i interní komunikace organizací. Ve své kariéře zastávala pozice obchodní ředitelky Radia OK (dnes rádio Blaník) či regionální ředitelky rádia Evropa 2, Frekvence 1, Impuls, ad. V kurzu vede lekci marketingové komunikace.

Mgr. Jiří Štěpán, který v současné době pracuje v TECHNOLOGICKÉM CENTRU HK, o.p.s. jako manažer pro začínající podnikatele a zároveň působí jako manažer Microsoft Inovačního Centra HK. Poskytuje konzultace nově založeným společnostem v oblasti podnikatelských a rozvojových plánů a hledá řešení otázek průmyslové a právní ochrany. V kurzu studentům ukáže, z jakých úhlů pohledu se dívat na podnikatelský nápad.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity