Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Workshop na téma „Životopis (CV)“

Dne 27, února se na naší škole uskutečnil workshop na téma „Životopis (CV)“ pořádaný společností Penny Market. Seminářem nás provázely dvě PR managerky. Obě měly velmi bohaté zkušenosti jak z oblasti řídící, tak i personální. Akce se dobrovolně zúčastnilo celkem 15 studentů, zejména ze 4. ročníků.

Nejprve jsme byli seznámeni s historií tohoto maloobchodního supermarketu, který spadá pod finanční skupinu REWE GROUP, jež má tyto velkoprodejny celkem v 6 zemích Evropské unie, přičemž české pobočky jsou považovány za jedny z nejúspěšnějších.

I přesto, že se jedná o diskontní prodej, tj. prodej z palet v původních baleních a tudíž i za nízké ceny, společnost neustále na sobě pracuje, nejen na podobě vnitřní prodejní plochy, jež má uspokojit hlavně zákazníky, ale pamatuje i na své zaměstnance a i pro ně buduje kvalitní sociální zázemí. V dohledné době se chystá další výrazná vizuální přeměna všech českých poboček společnosti Penny.

Společnost Penny má vypracován vlastní kariérní postup. Pro budoucí managery je lepší a více se i preferuje projít si postupně všemi pozicemi od té nejnižší směrem k vyšším postům, aby budoucí střední či vrcholový manager lépe zvládal běžný každodenní chod firmy, vykazoval patřičné výkony směrem k majitelům, ale zároveň myslel i na potřeby svých zaměstnanců, dokázal zohlednit jejich fyzické a pracovní limity a vytvářel jim optimální podmínky pro jejich mnohdy nelehkou a veřejností spíše deklasovanou práci. Málokdo si však uvědomuje, že s prací prodavaček se setkáváme my všichni při každodenních nákupech, všichni je potřebujeme, jen v malé míře je lze nahradit samoobslužnými pokladnami. jejich práce je potřebná a důležitá, bez nich si žádnou prodejnu nelze představit, spotřeba tj. nákupy domácností jsou základem každé ekonomiky.

Studenti se dozvěděli v rámci tohoto bloku, co která pozice obnáší a jak dlouho trvá zaučení pro každé místo ve firemní hierarchii. Velmi zajímavé bylo také povídání o benefitech poskytovaných zaměstnancům.

Společnost dbá i na životní prostředí, angažuje se i v sociální a charitativní oblasti, zúčastňuje se pravidelně Potravinových sbírek a v této souvislosti i uhradila na dobu 5 let pronájem skladů u Prahy, do nichž jsou tyto potraviny pro potřebné distribuovány a odtud i následně přerozdělovány. Také nás velmi mile překvapilo, že sedm z deseti produktů nabízených společností pochází z české produkce, což se u jiných řetězců říci nedá. I když do své nabídky zalistují české výrobky, následně je zatíží větší marží než obdobné zahraniční produkty.

V dalším bloku se již probírali samotné životopisy, hlavně jak jej správně napsat. Byly rozlišeny různé druhy CV, jejich přednosti a nedostatky. Zmiňovali se různé druhy CV pro různé typy firem a pozice. Studenti se dozvěděli, jaké informace musí v CV sdělit potenciálnímu zaměstnavateli a naopak, které informace by rozhodně sdělovat neměli nebo nejsou podstatné. V další fázi si studenti vyzkoušeli roli personalisty a vyměnili si životopisy s ostatními účastníky workshopu, které následně ohodnotili.

Při poslední aktivitě sestavovali studenti chronologicky jednotlivé části přijímacího pohovoru. Dozvěděli se, co vše by měl obsahovat, jak na sebe navazují jednotlivé části pohovoru. Byly zdůrazněny a zopakovány zakázané otázky. Celkově si studenti ujasnili, jak správně postupovat při ucházení se o pracovní pozici.

Seminář byl velmi zajímavý a přínosný. Pomohl studentům nahlédnout „za oponu“ - do personální sféry podniků. Workshop naplnil svůj účel a zcela určitě pomohl studentům ujasnit si vše, co je potřebné znát, chtějí-li vstoupit na pracovní trh a ucházet se v různých firmách a institucích o konkrétní pracovní pozice.

Na konci dostali studenti reklamní předměty.

Přikládám jeden z ohlasů zúčastněných studentů:

...“Tento workshop pro mne byl velice důležitý, protože já sama jsem si v napsání životopisu moc nevěřila. Velice se mi líbil přístup, který k nám personalistky měly. Přišel mi velice přátelský, celý workshop se nesl v přátelském duchu, což bylo určitě fajn, protože se zde každý cítil velmi příjemně.

Celé bych to zhodnotila velice kladně, osobně si však myslím, že celé povídání o supermarketu Penny mohlo být klidně o hodinu kratší, více nás spíše zajímalo tvoření životopisu. Alespoň mě. Na druhou stranu bylo ale zajímavé slyšet z reálného světa, jak vše funguje....“

názor studentky B. Dufkové ze 4.BV úterý 27.února 2018 jsem měla jedinečnou možnost setkat se s personalistkami z Penny marketu. Mezi hlavní body našeho tříhodinového sezení patřil hlavně kvalitně napsaný životopis, který se stává mým prvním kontaktem s nastávajícím zaměstnavatelem, dále pak představení firmy Penny market a velmi zajímavé postřehy obou žen z jejich několikaleté praxe z oblasti personalistiky. 

V úvodu mě velmi oslovilo, jak je Penny market rozšířenou firmou. Do té doby jsem si vůbec nepřipouštěla kolik prodejen se nachází v mém okolí. Během prezentace firmy jsem se také dozvěděla, že se v Penny marketu dá budovat velmi slušná kariéra, což věřím, že je pro řadu lidí velkým lákadlem. Mimo kariérní postup nabízí širokou škálu benefitů (benefitní cafeterie, spolupráce s cestovními kancelářemi, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 600,- Kč, aj.). Měla jsem také možnost vidět koncept prodejen, ve který se budou v následujících měsících měnit prodejny okolo nás. Zajímavostí, která jistě stojí za zmínku je, že na přestavbu jedné prodejny mají dělníci jeden jediný týden, který zpravidla začíná ve čtvrtek. V tomto týdnu se musí stihnout zboží vyskladnit, začít s rekonstrukcí celého objektu včetně zařízení pro zaměstnance, provést úklid, znovu naskladnit zboží a otevřít prodejnu. V jednom roce se stihne asi sedm desítek takovýchto přestavb, což je dle mého názoru velmi náročné, když rok má padesát dva týdnů. 

Abych se tedy vrátila zpět k psaní životopisu, kvůli kterému jsem se této akce zúčastnila. Každý z naší dvanáctičlenné skupiny si za domácí úkol připravil svůj vlastní životopis. Každý z nás měl jinou formu životopisu. Někdo strukturovaný, někdo psal tzv. europass životopis a jiný měl vypravovací životopis. Každý jsme v tom svém měl nějakou chybu, jiný měl doplňující dotazy, které byly velmi přínosné pro všechny z nás. Dvě nejdůležitější věci, které mi zůstanou na paměti jsou: 1) personalista má na váš životopis cca 2 minuty, proto musí být stručný, výstižný a pravdivý ; 2) po absolvování studia se zuby nehty držet na pracovním trhu minimálně rok u jednoho zaměstnavatele, protože pak mohu mít velké plus v hledání dalšího zaměstnání a nebudu působit jako přelétavé ptáče.

V závěru bych chtěla říct, že je veliká škoda, že ostatní spolužáci nemají takové zapálení do vzdělávání se v této oblasti. Přeci jen je to možnost, kterou mám zadarmo. Pro mnohé z nás klepe vstup na pracovní trh na dveře a v této oblasti bychom se měli neustále vzdělávat. Mám možnost vidět nové tváře a mluvit s nimi o tom, co je v jejich dlouholeté praxi potkalo. Vnímat věci tak, jak jsou a být připravena na to, že nemusí můj životopis uchvátit každého personalistu, nebo personalistu v dané firmě, ve které bych měla zájem pracovat. Pro mě je toto setkání velkým přínosem a doporučila bych to i studentům nižších ročníků a ostatních škol. Nikdy se totiž nesmíme spokojit s tím, co už známe, protože vše kolem nás se neustále mění. 

Další workshop se koná 6. dubna a bude na téma „Fiktivní výběrové řízení“.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity