Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi pro žáky středních a odborných škol

Ve dnech 20. a 27. proběhly první dva bloky kurzu „Podnikání v praxi pro žáky středních a odborných škol“ pořádaný společností TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. Jedná se o business centrum a podnikatelský inkubátor zajišťující odborné poradenství, podporu při startupech či semináře i školení pro podnikatele současné i budoucí. Společnost nabízí kurzy i v oblasti marketingu, budování image, finančních plánů, cashflow i managementu. Tyto kurzy společnost realizuje již pátým rokem také na UHK.

První dva bloky vedl Mgr. Jiří Štěpán, který v současné době pracuje v TC HK jako manažer pro začínající podnikatele a zároveň působí jako manažer Microsoft Inovačního Centra HK, poskytuje mj. konzultace nově založeným společnostem. Jeho úkolem a cílem bylo studentům ukázat, z jakých úhlů pohledu se lze dívat na podnikatelský nápad.

První vzdělávací blok (uskutečněný dne 20. února) měl téma: Úvod do podnikání, motivace, business idea

V tomto bloku se studenti dozvěděli, co vše obnáší podnikání, jaký se podnikání odlišuje od zaměstnaneckého poměru, jaká je realizovatelnost nápadů, originalita produktu a jeho inovativnost a odlišnost od konkurence, průzkum trhu, na kterém chceme působit. Zároveň byly vysvětleny osobnostní a kvalifikační předpoklady pro podnikání.

V další části bylo vysvětleno, proč je důležité si sestavit podnikatelský záměr, jak se tvoří, jaká je jeho základní struktura a byl vyzkoušen brainstorming prvních nápadů a zpětná vazba na ně, což konkrétně znamenalo, že se studenti rozdělili do více menších skupinek – týmů, v počtu tří až maximálně pěti studentů a v těchto menších skupinách zkoušeli vymýšlet produkty, činnosti či služby, jež by lidem mohly vyřešit jejich problémy.

Nápady studenti hledali v běžném každodenním životě, kdy sami zaregistrovali, že buď nějaká služba či produkt zcela na trhu chybí, anebo není dotažen do konce, či by šel ještě nějak inovovat, vylepšit, rozšířit, dát mu nějakou přidanou hodnotu. Myšlenku inovace, vylepšení si vyzkoušeli na produktu, jež všichni běžné používáme a známe – cestovní kufr, zkusili v každém týmu vymyslet nějaké vylepšení, dvě až tři, a to v poměrně krátkém časovém úseku metodou brainstorming („bouře v hlavě“) – následně bylo toto odprezentováno a dostali zpětnou vazbu od přednášejícího i od jiných týmů.

Druhý vzdělávací blok (uskutečněný dne 27. února) měl výstup: Sestavený základní business plán

Tento blok navazoval na první s tím, že jednotlivé týmy si začaly postupně v hrubých obrysech připravovat vlastní podnikatelský záměr metodou „Lean Canvas“. Studenti si museli zodpovědět tyto otázky – zda mají produkt připraven pro vstup na trh, kdo je naším zákazníkem a jeho bližší specifikace..

Řešila se také konkurence (zde byla doporučena velmi zajímavá věc – podívat se na webové stránky např. www.firmy.cz www.edb.cz a zde si udělat jasno, kdo vše a za jaké ceny nabízí v daném regionu to, co chci nabízet i já... je dobré toto vědět, mám výhodu, mám zmapovaný trh a vím, jaký rozsah služeb a kolik subjektů nabízí můj produkt. Např. prodávají-li všichni v zásadě za náklady plus minimální marže, pak konkurence v daném regionu je veliká, má pak smysl vstupovat na takovýto trh? Byly probrány také silné a slabé stránky nápadu, hrozby a příležitosti (SWOT analýza)...

Také se řešila finanční otázka podnikatelského záměru, což bývá největší nedostatek podnikatelských nápadů a záměrů – umět si vypočítat a stanovit všechny svoje vstupní a provozní náklady a tyto následně zakalkulovat do ceny svého produktu, tuto cenu pak porovnat s naší konkurencí.

Studenti si mají během tohoto týdne vyplnit „Lean Canvas“ a toto poslat p. Čapské, která povede další blok dne 13. března a naváže na dosavadní výstupy.

Další blok bude na téma: Marketing, marketingová komunikace

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity