Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi - na téma: Podniková ekonomika a finanční plánování

V úterý 13. března proběhl další blok projektu Podnikání v praxi, tentokráte na téma „finanční stránka podnikatelského záměru. Celý blok vedl ing. Vlastimil Juppa, který dlouhá léta pracoval v bankovním sektoru, ale i v Hospodářské komoře či pro Škodu Holding. Při své práci také hodně cestoval.

Studenti se nejprve dověděli, jaký význam má pro podnik a pro jeho vlastní hodnocení správně nastavené managerské účetnictví, vnitřní členění nákladů a výnosů, znalost účetních výkazů – zisku a ztrát a bilance podniku. Podnik si sestavuje jednak rozpočty budoucích nákladů a výnosů, následně stanovuje kalkulaci nákladů na jednotku produkce a zároveň si stanovuje cenu, kterou nutno porovnat s konkurencí na trhu, přitom posoudit vlastní kvalitu, technické parametry, případnou přidanou hodnotu a to vše zohlednit při správném nastavení ceny.

Je třeba rozlišovat náklady fixní a náklady variabilní, z nichž se počítá bod, kdy finanční situace podniku přechází do ziskové oblasti. S tím samozřejmě souvisí i příprava výrobku pro vstup na trh, znalost naší cílové skupiny, životního cyklu výrobku, potřeba inovace či rozšíření použití... Samozřejmá je znalost naší konkurence. Kromě nákladů a výnosů se počítají i předpokládané toky peněžních příjmů a výdajů.

Firmy si také provádí zpětně finanční analýzu, zejména vyhodnocují ukazatele zadluženosti, likvidity a rentability. Zároveň se počítá i ukazatel cash flow. U peněz, jež jsme investovali, je třeba ještě zohlednit a posoudit nejen dobu jejich návratnosti, ale zohlednit i časovou hodnotu peněz, jež se nám postupně vrací....

Seminář byl zajímavý. I když studenti většinu výše uvedených odborných pojmů či propočtů mají teprve probírat ve 3. a ve 4. ročníku, mohli si alespoň udělat představu, jak vypadá práce ekonoma, analytika nebo vrcholného managera. Určitě to mnohé studenty zaujalo při rozhodování o svém dalším profesním zaměření.

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity