Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi - na téma: Podniková ekonomika a finanční plánování

V úterý 13. března proběhl další blok projektu Podnikání v praxi, tentokráte na téma „finanční stránka podnikatelského záměru. Celý blok vedl ing. Vlastimil Juppa, který dlouhá léta pracoval v bankovním sektoru, ale i v Hospodářské komoře či pro Škodu Holding. Při své práci také hodně cestoval.

Studenti se nejprve dověděli, jaký význam má pro podnik a pro jeho vlastní hodnocení správně nastavené managerské účetnictví, vnitřní členění nákladů a výnosů, znalost účetních výkazů – zisku a ztrát a bilance podniku. Podnik si sestavuje jednak rozpočty budoucích nákladů a výnosů, následně stanovuje kalkulaci nákladů na jednotku produkce a zároveň si stanovuje cenu, kterou nutno porovnat s konkurencí na trhu, přitom posoudit vlastní kvalitu, technické parametry, případnou přidanou hodnotu a to vše zohlednit při správném nastavení ceny.

Je třeba rozlišovat náklady fixní a náklady variabilní, z nichž se počítá bod, kdy finanční situace podniku přechází do ziskové oblasti. S tím samozřejmě souvisí i příprava výrobku pro vstup na trh, znalost naší cílové skupiny, životního cyklu výrobku, potřeba inovace či rozšíření použití... Samozřejmá je znalost naší konkurence. Kromě nákladů a výnosů se počítají i předpokládané toky peněžních příjmů a výdajů.

Firmy si také provádí zpětně finanční analýzu, zejména vyhodnocují ukazatele zadluženosti, likvidity a rentability. Zároveň se počítá i ukazatel cash flow. U peněz, jež jsme investovali, je třeba ještě zohlednit a posoudit nejen dobu jejich návratnosti, ale zohlednit i časovou hodnotu peněz, jež se nám postupně vrací....

Seminář byl zajímavý. I když studenti většinu výše uvedených odborných pojmů či propočtů mají teprve probírat ve 3. a ve 4. ročníku, mohli si alespoň udělat představu, jak vypadá práce ekonoma, analytika nebo vrcholného managera. Určitě to mnohé studenty zaujalo při rozhodování o svém dalším profesním zaměření.

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity