Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi - na téma: Podniková ekonomika a finanční plánování

V úterý 13. března proběhl další blok projektu Podnikání v praxi, tentokráte na téma „finanční stránka podnikatelského záměru. Celý blok vedl ing. Vlastimil Juppa, který dlouhá léta pracoval v bankovním sektoru, ale i v Hospodářské komoře či pro Škodu Holding. Při své práci také hodně cestoval.

Studenti se nejprve dověděli, jaký význam má pro podnik a pro jeho vlastní hodnocení správně nastavené managerské účetnictví, vnitřní členění nákladů a výnosů, znalost účetních výkazů – zisku a ztrát a bilance podniku. Podnik si sestavuje jednak rozpočty budoucích nákladů a výnosů, následně stanovuje kalkulaci nákladů na jednotku produkce a zároveň si stanovuje cenu, kterou nutno porovnat s konkurencí na trhu, přitom posoudit vlastní kvalitu, technické parametry, případnou přidanou hodnotu a to vše zohlednit při správném nastavení ceny.

Je třeba rozlišovat náklady fixní a náklady variabilní, z nichž se počítá bod, kdy finanční situace podniku přechází do ziskové oblasti. S tím samozřejmě souvisí i příprava výrobku pro vstup na trh, znalost naší cílové skupiny, životního cyklu výrobku, potřeba inovace či rozšíření použití... Samozřejmá je znalost naší konkurence. Kromě nákladů a výnosů se počítají i předpokládané toky peněžních příjmů a výdajů.

Firmy si také provádí zpětně finanční analýzu, zejména vyhodnocují ukazatele zadluženosti, likvidity a rentability. Zároveň se počítá i ukazatel cash flow. U peněz, jež jsme investovali, je třeba ještě zohlednit a posoudit nejen dobu jejich návratnosti, ale zohlednit i časovou hodnotu peněz, jež se nám postupně vrací....

Seminář byl zajímavý. I když studenti většinu výše uvedených odborných pojmů či propočtů mají teprve probírat ve 3. a ve 4. ročníku, mohli si alespoň udělat představu, jak vypadá práce ekonoma, analytika nebo vrcholného managera. Určitě to mnohé studenty zaujalo při rozhodování o svém dalším profesním zaměření.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity