Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi - pátý blok

V úterý 27. března proběhl pátý blok projektu „Podnikání v praxi“ - který byl završením našich předchozích bloků.

Blok vedl Mgr. Jiří Štěpán, který v současné době pracuje v TECHNOLOGICKÉM CENTRU HK, o. p. s. jako manažer pro začínající podnikatele a zároveň pracuje jako manažer Microsoft Inovačního centra HK. Poskytuje konzultace nově založeným společnostem v oblasti podnikatelských a rozvojových plánů.

Studenti si v dnešním bloku vyzkoušeli prezentaci a obhajobu svých projektů nanečisto. Dostali odbornou zpětnou vazbu, připomínky k slabším místům projektu. Hlavně byl kladen důraz na ekonomickou stránku a propočty budoucích příjmů a výdajů. Také se řešilo, zda je nápad reálný a uskutečnitelný. A zda má šanci uspět na trhu.

Studenti mají nyní týden na korekce a doplnění svých projektů. Poslední blok, který se bude konat dne 10. dubna, je čeká oficiální obhajoba před komisí odborníků z praxe a závěrečné shrnutí dosavadních poznatků.

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity