Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Podnikání v praxi - pátý blok

V úterý 27. března proběhl pátý blok projektu „Podnikání v praxi“ - který byl završením našich předchozích bloků.

Blok vedl Mgr. Jiří Štěpán, který v současné době pracuje v TECHNOLOGICKÉM CENTRU HK, o. p. s. jako manažer pro začínající podnikatele a zároveň pracuje jako manažer Microsoft Inovačního centra HK. Poskytuje konzultace nově založeným společnostem v oblasti podnikatelských a rozvojových plánů.

Studenti si v dnešním bloku vyzkoušeli prezentaci a obhajobu svých projektů nanečisto. Dostali odbornou zpětnou vazbu, připomínky k slabším místům projektu. Hlavně byl kladen důraz na ekonomickou stránku a propočty budoucích příjmů a výdajů. Také se řešilo, zda je nápad reálný a uskutečnitelný. A zda má šanci uspět na trhu.

Studenti mají nyní týden na korekce a doplnění svých projektů. Poslední blok, který se bude konat dne 10. dubna, je čeká oficiální obhajoba před komisí odborníků z praxe a závěrečné shrnutí dosavadních poznatků.

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity