Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Ekonomika v praxi

„Opravdu se to, co se učíme, někde používá? A k čemu nám to bude?” S těmito otázkami se někdy setkal každý z učitelů. Ekonomická teorie podávaná ústní či písemnou formou
v hodinách vede některé studenty k myšlence, že je to pouze učení pro učení. Možnost navštívit skutečnou firmu, vidět, že ekonomické plánování, propočty či využití teoretických znalostí či dovedností patří do plnění každodenních pracovních úkolů v životě zaměstnanců firem, je výbornou cestou, jak zdůraznit důležitost procesu teoretické přípravy během středoškolského studia.

Se studenty druhých ročníků MOA jsme v březnu měli příležitost nahlédnout za brány reálného podniku
a posoudit, nakolik se to, co se dozvídají v hodinách ekonomiky, potkává se skutečným každodenním chodem firmy. Společnost SanSwiss, která sídlí přímo v Jičíně, je renomovaný výrobce sprchových koutů a vaniček. Se společností, s její historií
a celoevropským dosahem nás seznámil obchodní ředitel firmy Ing. František Bílek. Výrobou a administrativním zázemím nás s odborným komentářem provedla personalistka paní Veronika Danišová. Ta zodpovídala i doplňující dotazy studentů.

Propojení praxe a teorie vnímáme na naší škole jako nezbytnou součást středoškolského studia. Oceňujeme proto, že nám společnost SanSwiss umožnila exkurzi a pomohla studentům nahlédnout do reálného provozu firmy. Děkujeme zejména obchodnímu řediteli Ing. Františku Bílkovi a personalistce paní Veronice Danišové.

Ve třetím ročníku studenti MOA nastupují na třítýdenní praxi
do zvolené firmy či instituce. Během tří týdnů mají prostor pro hlubší seznámení s chodem podniku, řeší konkrétní pracovní úkoly. Praxe je dalším nástrojem, jak naše studenty ještě lépe připravit pro vstup
do jejich pracovního života.

Ing. Radka Jandová

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity