Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Reportáž z besedy s Václavem Moravcem

21. března 2019 navštívil naši školu uznávaný televizní moderátor Václav Moravec, divákům známý především z obrazovky České televize díky pořadům Otázky a Focus Václava Moravce. Zájem o besedu se známou tváří veřejnoprávní televize byl velký – nakonec se jí zúčastnilo 60 studentů Masarykovy obchodní akademie. Setkání trvalo dvě hodiny a bylo postaveno na principu otázky a odpovědi – studenti dostali od svých profesorů za úkol připravit si pro pana Moravce několik dotazů, na které by od něj chtěli slyšet odpovědi.

Během besedy padaly otázky různých témat – od mediálního tlaku, přes momentální situaci veřejnoprávní televize a nechutné útoky některých politiků na její nezávislost až po americké prezidentské volby. Otázky byly vskutku různorodé a pan Moravec, který po celou dobu besedy zářil vřelým úsměvem, odpověděl na každou z nich velmi věcně. Několikrát se zde také strhla debata (nutno dodat, že slušná), a sice v okamžicích, kdy se názory pana Moravce a studenta pokládajícího otázku, lišily. Vždy se debatovalo ve vší slušnosti a beseda tak byla velmi kultivovaná a tolerantní k názorovým odlišnostem, které (už kvůli generačnímu rozdílu mezi panem Moravcem a studenty) přirozeně nastávaly. Já osobně jsem s panem Moravcem většinou souhlasil, ale i kdyby ne, líbil se mi styl, jakým s námi, studenty, debatoval. Ve společnosti, kde je velmi častý názor, že studenti jsou jen tupé stádo ovcí bez názoru, ovládané neziskovými organizacemi, mě tato beseda, kde s námi moderátorská legenda debatovala jako se sobě rovnými, velmi potěšila.

Já osobně bych se vyslovil pro častější konání takovýchto besed, protože jenom debatováním a smysluplnými argumenty se můžeme zamyslet nad svými postoji a otevřít naši mysl názorům toho druhého, protože respekt k odlišným názorům je extrémně důležitý. V dnešním světě, kde je odlišnost často zavrhována, to platí dvojnásob…

Autor: Michael Cardal, 2. B

    

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity