Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

MOA hrdě opět se svým názvem

Budovu Masarykovy obchodní akademie v Jičíně od konce března opět zdobí její název. Na fasádu se vrací po takřka osmdesáti letech. S výhledem na zámecký park či Biograf Český ráj, nedaleko Valdštejnova náměstí a autobusového nádraží zaujímá budova Masarykovy obchodní akademie strategické místo. Na první pohled zaujme svojí jedinečnou architekturou. Tu získala díky originálnímu návrhu oceňovaného českého architekta a urbanisty Čeňka Musila. Přesto zůstávala pro mnohé kolemjdoucí či kolemjedoucí anonymní budovou.

Od konce března však její čelní stěnu opět zdobí výrazný nápis nesoucí čestný titul Masarykova obchodní akademie. Původní nápis Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína, kterým se pyšnila od doby svého vzniku ve třicátých letech minulého století, musel zmizet po březnových událostech roku 1939. Krátce poté byla totiž budova zabrána gestapem. Po skončení války škola úspěšně získala status obchodní akademie a začala působit pod nynějším názvem Masarykova obchodní akademie. Po únorových událostech roku 1948 došlo k dramatickým celospolečenským změnám, které významně a nadlouho ovlivnily i život a chod školy. Změnila se ve Střední ekonomickou školu a vyučování probíhalo dle principů komunistického plánovaného hospodářství. K původnímu čestnému pojmenování se tak škola vrátila po listopadových událostech roku 1989.

„S nápadem na obnovení nápisu na škole přišel kolega Mgr. Martin Peterka. Ve spolupráci s historičkou Regionálního muzea a galerie v Jičíně Mgr. Hanou Fajstauerovou jsme se nejprve pustili do hledání historických pramenů – fotografií a písemných dokumentů, až poté došlo ke zpracování grafického návrhu,“ uvedl Ing. Jiří Tajč, ředitel školy. Umístění názvu si také vyžádalo jednání s památkovou péčí, to proběhlo bez připomínek. „Těší mě, že nápis je opět na svém místě. Do školy jsem nastupoval jako učitel ještě v době, kdy byla střední ekonomickou školou. Čestný název jsme obnovili hned ze začátku devadesátých let a nyní dostal i svou grafickou podobu přímo na této unikátní budově,“ komentoval obnovení nápisu Ing. Jiří Tajč.

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu můžete předat osobně do sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7:00 - do 15:30,
v pátek do 14:30
.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. března 2020.

Adresa pro doručování přihlášek poštou: Masarykova obchodní akademie, Jičín,17. listopadu 220, 506 11 Jičín

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity