Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

MOA hrdě opět se svým názvem

Budovu Masarykovy obchodní akademie v Jičíně od konce března opět zdobí její název. Na fasádu se vrací po takřka osmdesáti letech. S výhledem na zámecký park či Biograf Český ráj, nedaleko Valdštejnova náměstí a autobusového nádraží zaujímá budova Masarykovy obchodní akademie strategické místo. Na první pohled zaujme svojí jedinečnou architekturou. Tu získala díky originálnímu návrhu oceňovaného českého architekta a urbanisty Čeňka Musila. Přesto zůstávala pro mnohé kolemjdoucí či kolemjedoucí anonymní budovou.

Od konce března však její čelní stěnu opět zdobí výrazný nápis nesoucí čestný titul Masarykova obchodní akademie. Původní nápis Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína, kterým se pyšnila od doby svého vzniku ve třicátých letech minulého století, musel zmizet po březnových událostech roku 1939. Krátce poté byla totiž budova zabrána gestapem. Po skončení války škola úspěšně získala status obchodní akademie a začala působit pod nynějším názvem Masarykova obchodní akademie. Po únorových událostech roku 1948 došlo k dramatickým celospolečenským změnám, které významně a nadlouho ovlivnily i život a chod školy. Změnila se ve Střední ekonomickou školu a vyučování probíhalo dle principů komunistického plánovaného hospodářství. K původnímu čestnému pojmenování se tak škola vrátila po listopadových událostech roku 1989.

„S nápadem na obnovení nápisu na škole přišel kolega Mgr. Martin Peterka. Ve spolupráci s historičkou Regionálního muzea a galerie v Jičíně Mgr. Hanou Fajstauerovou jsme se nejprve pustili do hledání historických pramenů – fotografií a písemných dokumentů, až poté došlo ke zpracování grafického návrhu,“ uvedl Ing. Jiří Tajč, ředitel školy. Umístění názvu si také vyžádalo jednání s památkovou péčí, to proběhlo bez připomínek. „Těší mě, že nápis je opět na svém místě. Do školy jsem nastupoval jako učitel ještě v době, kdy byla střední ekonomickou školou. Čestný název jsme obnovili hned ze začátku devadesátých let a nyní dostal i svou grafickou podobu přímo na této unikátní budově,“ komentoval obnovení nápisu Ing. Jiří Tajč.

 

Kalendář akcí

24. 6.CULTURE shOKO
14. 6.kulturní zájezd 3AC
13. 6.preventivní program - Subkultury a extremismus
6. 6.divadlo v HK
3. 6.preventivní program - Internet, sociální sítě a kyberšikana
31. 5.předávání mat. vysvědčení
28. 5.natáčení Fokusu Václava Moravce
24. 5.preventivní program - S tebou o tobě!
22. 5.představení Limonádový Joe
2. 5.film Zlatý podraz
25. 4.Startovač HK (start-upy)
24. 4.divadlo v HK
11. 4.třídní schůzky od 16:00
5. 4.beseda s podnikateli
4. 4.vzdělávací program Nicholas Winton - Síla lidskosti
28. 3.Technologické centrum v HK
26. 3. KD - divadelní představení George Orwell "184 aneb Velký bratr Tě sleduje"
21. 3.návštěva Apple, divadelní představení
19. 3.exkurze do ČSOB HK
8. 3.exkurze na veletrh cestovního ruchu v HK
6. 3.divadelní představení "Krvavá svatba"
13. 2.vstup na trh práce
7.2.-28.3.workshop Podnikání v praxi
od 27. 1.projekt Edison
22. 1.den otevřených dveří, přijímací zkoušky nanečisto
19. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
13. 12.interaktivní snídaně
12. 12.exkurze - Vánoce na Hrádku u Nechanic
11. 12.svačinárium
6. 12.den otevřených dveří
5. 12.týmový workshop (Microsoft) - Inovation Cycle
4. 12.exkurze do Berlína
další aktivity