Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

MOA hrdě opět se svým názvem

Budovu Masarykovy obchodní akademie v Jičíně od konce března opět zdobí její název. Na fasádu se vrací po takřka osmdesáti letech. S výhledem na zámecký park či Biograf Český ráj, nedaleko Valdštejnova náměstí a autobusového nádraží zaujímá budova Masarykovy obchodní akademie strategické místo. Na první pohled zaujme svojí jedinečnou architekturou. Tu získala díky originálnímu návrhu oceňovaného českého architekta a urbanisty Čeňka Musila. Přesto zůstávala pro mnohé kolemjdoucí či kolemjedoucí anonymní budovou.

Od konce března však její čelní stěnu opět zdobí výrazný nápis nesoucí čestný titul Masarykova obchodní akademie. Původní nápis Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína, kterým se pyšnila od doby svého vzniku ve třicátých letech minulého století, musel zmizet po březnových událostech roku 1939. Krátce poté byla totiž budova zabrána gestapem. Po skončení války škola úspěšně získala status obchodní akademie a začala působit pod nynějším názvem Masarykova obchodní akademie. Po únorových událostech roku 1948 došlo k dramatickým celospolečenským změnám, které významně a nadlouho ovlivnily i život a chod školy. Změnila se ve Střední ekonomickou školu a vyučování probíhalo dle principů komunistického plánovaného hospodářství. K původnímu čestnému pojmenování se tak škola vrátila po listopadových událostech roku 1989.

„S nápadem na obnovení nápisu na škole přišel kolega Mgr. Martin Peterka. Ve spolupráci s historičkou Regionálního muzea a galerie v Jičíně Mgr. Hanou Fajstauerovou jsme se nejprve pustili do hledání historických pramenů – fotografií a písemných dokumentů, až poté došlo ke zpracování grafického návrhu,“ uvedl Ing. Jiří Tajč, ředitel školy. Umístění názvu si také vyžádalo jednání s památkovou péčí, to proběhlo bez připomínek. „Těší mě, že nápis je opět na svém místě. Do školy jsem nastupoval jako učitel ještě v době, kdy byla střední ekonomickou školou. Čestný název jsme obnovili hned ze začátku devadesátých let a nyní dostal i svou grafickou podobu přímo na této unikátní budově,“ komentoval obnovení nápisu Ing. Jiří Tajč.

 

Den otevřených dveří

čtvrtek 12. 12. 2019 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

úterý 28. 1. 2020 od 16:00
poslední prohlídka školy začíná v 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto

28. 1. 2020 od 13:30 za poplatek Kč 50,-
účast na přijímacích zkouškách nanečisto bez registrace
přijďte včas - 13:00 - 13:20, ve 13:30 se již píše!!!

Datum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
11. 11. (1.h) Měsíc filmu na školách
8. 11. (2.B) divadlo MB - Šumař na střeše
8. 11. (3.C) exkurze ČNB
6. 11. (vybraní studenti) Živá knihovna - projekt Amnesty International zaměřený na lidská práva
6. 11. (1.B, 2.A) divadelní představení - Vinohrady
5. 11. (3.C + vybraní studenti) Národní divadlo - Pýcha a předsudek
4.11.-9.12. workshop Podnikání v praxi
1. 11. (1.C) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
31. 10. (3.B) Klicperovo divadlo HK - Strýček Váňa
25. 10. (3.A) exkurze do ČNB
23. 10. (2. ročníky) zeměpisný pořad - Srí Lanka
22. 10. (2.A, 2.B) právní vědomí a odpovědnost, krminální chování
22. 10. (1.A, 1.B) závislostní chování, návykové látky a možnosti pomoci v případě problémů
21. 10. (studenti APE) beseda s podnikateli
18.-19.10. prezentace středních škol
17. 10. (1. ročníky) zeměpisný pořad - Irán - 1. a 2. vyuč. hodina
17. 10. workshop ředitelů studentských společností Praha
9. 10. FuckUp Night Kino central HK
1. 10. (4B) seminář "Nevypusť duši"
30. 9. (4AC) seminář "Nevypusť duši"
18. 9. (1. a 2. ročníky) představení projektu DoFe
18.9.-20.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Srdíčka
10.9.-13.9. (vybraní studenti) charitativní sbírka Světluška
další aktivity