Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Organizace školního roku 2018/2019 – termínový kalendář

1.  pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2.  pololetí: 4. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny: 29. 10. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019
Jarní prázdniny: 11. 3. - 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny: 18. 4. - 19. 4. 2019​

Termín Akce Koho se to týká
Září  adaptační kurz 1. roč.: 4. -  6.  9. 2018 1. ročník

maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:.

  • 13. 9. 2018 ústní zk.
  • 7. a 10. 9. 2018 prak. zk
maturanti
Říjen prezentace (výstava) SŠ 19. – 20. 10. 2018  
Listopad 
1. čtvrtletní klasifikační porada: 20. 11. 2018  
třídní schůze: 20. 11. 2018  
přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 30. 11. 2018 maturanti
Prosinec den otevřených dveří: 6. 12. 2018  
Leden den otevřených dveří: 22. 1. 2019  
pololetní klasifikační porada: 24. 1. 2019  
maturitní ples: 25. 1. 2019 v KD Valdice  
LVZ 1. roč.: leden 2019 1. ročník
Jaro 2019 turistický kurz 2. ročník
Duben didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části: 10. 4. 2019 maturanti
přijímací zkoušky denního studia: 11. a 15. 4. 2019  
2. čtvrtletní klasifikační porada: 11. 4. 2019  
třídní schůze: 11. 4. 2019  
praktické maturitní zkoušky profilové části:
  16. 4. - 17. 4. 2019 OA, 12. 4. a 15. 4. 2019  IvE
maturanti
závěrečná klasifikační porada 4.r.: 29. 4. 2019 maturanti
Květen státní zkoušky z grafických předmětů: květen 2019  
praxe 3. roč.:  2. 5. - 6. 5., 20. 5. - 28. 5. + týden v červnu 3. ročník
didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části: 2. 5. – 10. 5. 2019 maturanti
ústní maturitní zkoušky společné a profilové části
  20. 5. – 24. 5. 2019  4A+4B
  27. 5. – 28. 5. 2019 4C
maturanti
  předání maturitních vysvědčení  31. 5. 2019 maturanti
Červen závěrečná klasifikační porada: 24. 6. 2019  
přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období: 25. 6. 2019 maturanti
praxe 3. roč.: 21. 6. - 27. 6. + dva týdny v květnu 3. ročník
vlastivědné exkurze: 25. - 26. 6. 2019  
slavnostní zakončení školního roku: 28. 6. 2019  

 Den otevřených dveří

čtvrtek 6. 12. 2018 od 16:00
úterý 22. 1. 2019 od 16:00

Přijímací zkoušky nanečisto

22. 1. 2019 od 13:30 za poplatek Kč 50,-

Kalendář akcí

20. 11. od 16:00třídní schůze
20. 11.právní vědomí
14. 11.zeměpisný pořad - Maroko
25. 10.subkultury
15. 10.život v závislosti
10. 10.zeměpisný pořad - Kuba
17. 9.film Jan Palach
4. - 6. 9.adaptační kurz 1. ročníků
3. 9.slavnostní zahájení školního roku