Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Organizace školního roku 2019/2020 – termínový kalendář

1.  pololetí: 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2.  pololetí: 4. 2. 2019 - 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny: 29. 10. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 3. 2. - 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020​

Termín Akce Koho se to týká
Září  adaptační kurz 1. roč.: 3. -  5.  9. 2019 1. ročník

maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:.

  • 9. 9. 2019 ústní zk.
  • 6. 9. 2019 prak. zk
maturanti
Říjen prezentace (výstava) SŠ 18. – 19. 10. 2019  
Listopad 
1. čtvrtletní klasifikační porada: 19. 11. 2019  
třídní schůze: 19. 11. 2019  
přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 30. 11. 2018 maturanti
Prosinec den otevřených dveří: 12. 12. 2019  
Leden den otevřených dveří: 28. 1. 2020  
maturitní ples: 24. 1. 2020 v KD Valdice  
pololetní klasifikační porada: 27. 1. 2020  
LVZ 1. roč.: leden 2020 1. ročník
Jaro 2019 turistický kurz 2. ročník
Duben 2. čtvrtletní klasifikační porada: 7. 4. 2020  
třídní schůze: 7. 4. 2020  
didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části:
  8. 4. 2020 - český jazyk
maturanti
přijímací zkoušky denního studia: 14. a 15. 4. 2020 uchazeči
praktické maturitní zkoušky profilové části: 16. 4. a 17. 4. 2020 maturanti
závěrečná klasifikační porada 4.r.: 29. 4. 2020  
didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části:
  30. 4. 2020 - cizí jazyk
maturanti
Květen státní zkoušky z grafických předmětů: květen 2020  
praxe 3. roč.:  18. 5. - 29. 5. + týden v červnu 3. ročník
didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části: 4. 5. - 6. 5. 2020 maturanti
ústní maturitní zkoušky společné a profilové části
  18. 5. – 20. 5. 2020  4A
  18. 5. – 21. 5. 2020  4B
  21. 5. – 22. 5. 2020  4C
maturanti
  předání maturitních vysvědčení  29. 5. 2020 maturanti
Červen závěrečná klasifikační porada: 23. 6. 2020  
přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období: 25. 6. 2020 maturanti
praxe 3. roč.: 22. 6. - 29. 6. + dva týdny v květnu 3. ročník
vlastivědné exkurze: 25. - 26. 6. 2020  
slavnostní zakončení školního roku: 30. 6. 2020  

 

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity