Masarykova obchodní akademie, Jičín

státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, na cizí jazyky, informační technologie             

Aktuality

Přijímací zkouška

Zákonným zástupcům uchazečů o naši školu v prvním termínu, kteří uvedli na přihlášce svoji elektronickou adresu, byla odeslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce dne 14. 5. 2020 do e- mailu.

Pozvánky k testům jednotné přijímací zkoušky budou uchazečům, kteří uvedli naši školu na prvním místě, odeslány také poštou nejpozději 20. května 2020 na adresu zákonného zástupce do vlastních rukou. Ostatní důležité dokumenty obdrží všichni uchazeči klasickou poštou do vlastních rukou zákonného zástupce.

Jednotná přijímací zkouška se koná dne 8. června 2020.

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020

 • praktická zkouška z ekonomiky a z účetnictví 29. 5. 2020
 • didaktický test z matematiky 1. 6. 2020 od 8:00
 • didaktický test z anglického jazyka: 1. 6. 2020 od 13:00
 • didaktický test z českého jazyka a literatury: 2. 6. 2020 od 8:00
 • didaktický test z ruského, německého a španělského jazyka: 2. 6. 2020 od 13:00
 • ústní maturitní zkoušky:
  • 4. A 15. 6. – 17. 6. 2020
  • 4. B 15. 6. – 18. 6. 2020
  • 4. C 18. 6. – 19. 6. 2020

Didaktický test přijímací zkoušky 8. 6. 2020

Hygienické a provozní podmínky pro účast žáků 4. roč. na konzultacích v období přípravy na MZ od 11. 5. 2020 na MOA Jičín

 1. Všichni studenti a učitelé musí přesně dodržovat podmínky, které stanovilo MŠMT v dokumentu "Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy na MZ......".
 2. Účast na konzultacích je dobrovolná. Každý účastník musí však na začátku první konzultace odevzdat podepsané čestné prohlášení.
 3. Hlavní zásady (pravidla) průběhu konzultací na MOA Jičín a rozvrh konzultací obdrží každý maturant přes Google Classroom.

Ing. Jiří Tajč, ředitel MOA Jičín

Hodnocení prospěchu žáků ve 2. pol. šk. r. 2019/20

Podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 se výsledky vzdělávání za 2. pol. školního roku 2019/20 hodnotí:

 1. z podkladů získaných od začátku 2. pololetí do 10. 3. 2020
 2. podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žáci nemají povinnost denní docházky (tj. u 4. roč. v době od 11. 5. 2020)
 3. podpůrně z hodnocení výsledků za 1. pololetí šk. roku 2019/20.

Na vysvědčení žáka posledního ročníku, který se přihlásil k maturitní zkoušce na jarní zkušební období roku 2020, nelze žádný předmět hodnotit stupněm „nedostatečný“ nebo „nehodnocen(a)“. Místo toho se uvede „prospěl(a).

Úplné znění vyhlášky naleznete zde.

Ing. Jiří Tajč, ředitel MOA Jičín

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

vydalo zprávu k postupnému návratu žáků do škol a ke konání maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020 http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi.

O termínu těchto zkoušek je zatím pouze známo, že budou v červnu 2020. Pozvánky k těmto zkouškám obdrží maturanti a uchazeči o přijetí poté, co MŠMT určí konkrétní termíny. Výuka u žáků 1. - 3. roč. bude obnovena až v září 2020.

Ing. Jiří Tajč
ředitel MOA Jičín

 

Úřední hodiny 
8:00 až 12:00

 

Od 11. 3. 2020 bude tělocvična
MIMO PROVOZ

 

Zrušení mimoškolních akcí ve 2. pol. šk. r. 2019/20​

Zájezd do Vídně, zájezd do Švýcarska, turistický kurz a odborná praxe 3. roč. se ruší.

Ing. Jiří Tajč, ředitel MOA Jičín

(2020-03-24)

Oznámení pro studenty Masarykovy obchodní akademie Jičín

Online - výuka

(2020-03-12)

Oznámení ředitele Masarykovy obchodní akademie, Jičín

(2020-03-09)

Exkurze do Vídně v termínu 15. 4. – 16. 4. 2020 pro 2. a 3. ročníky 

(2020-03-05)

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice

(aktualizováno 2020-03-03)

Mistrovství ČR v grafických předmětech

(2020-03-02)

Projekt Edison opět na naší škole 

(2020-02-12)

Můžeš podnikat

(2020-01-29)

Máme druhé místo

(2020-01-05)

Piškvorky v Nové Pace 

(2019-12-12)

MOA na exkurzi v ČT 

(2019-12-12)

Postup do finále
prezentací podnikatelských záměrů

(2019-12-12)

Maturitní ples 2019/2020

(2019-12-12)

Prezentace podnikatelských záměrů
POCHVALA

(2019-12-05)

Beseda o Listopadu 89

(2019-12-04)

Student Business Forum

(2019-12-04)

Kritéria přijímacího řízení
školní rok 2020/2021

naleznete zde (upraveno dle platných předpisů 14. května 2020) - kompletní informace zdeDatum Třída Akce

Kalendář akcí

Datum Akce
31.3. (4.AC) kulturní zájezd do Prahy
19.3. (1.B) exkurze - Čistírna odpadních vod Jičín
13.3. (3C+4C) veletrh cestovního ruchu HK
12.3. (3C) beseda v knihovně Fake news
10.,12.,17.3. (1. ročníky) beseda - policie ČR
12.-13.2. (4. ročníky) ÚP - IPS => vstup na trh práce
12.2. (1.,2. ročníky,3.C) Daniel Polman - Race across America
30. 1. (3. ročníky) přednáška ředitele FÚ pro Královéhradecký kraj
28. 1. (1. ročníky) beseda s podnikateli
27.1.-30.1.projekt Edison
24. 1. (1. ročníky) preventivní interaktivní beseda "S tebou o tobě"
19.12. (3.B, 3.C, 2.B) koncert
19.12. (APE) obhajoba vítězného týmu v TC HK
17. 12. (vybraní studenti) Fokus Václava Moravce
9. 12. (APE) prezentace podnikových záměrů v TC HK
4. 12. (vybraní studenti) exkurze Drážďany
27. 11. Student Business Forum - téma: Hotelnictví a cestovní ruch
20. 11. konference "Choceň - škola a podnikání"
19. 11. (3. ročník - vybraní studenti) exkurze v ČT
19. 11. vybraní studenti okresní kolo piškvorek
15. 11. beseda 4. vyuč. h. o Listopadu 1989
14. 11. (3.C - 3.h) komentovaná prohlídka "Listopad 89 v Jičíně" - muzeum
další aktivity