Historie a současnost


Budova školy

Obchodní škola v Jičíně

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220), projekt Čeněk Musil, stavbu provedla firma Josefa Novotného, kolaudace 1930
V lednu 1929 vypsalo město Jičín soutěž na návrh obchodní školy, která měla být situována na vznikající okružní třídě v prostoru nejnižšího parteru někdejší zahrady zámku. V zadání si Město stanovilo – vědomo si významu lokality pro celý městský organismus – několik požadavků: mezi nimi výšku budovy a nutnost respektovat upravovací plán, který pro Jičín v roce 1928 vypracoval Vladimír Zákrejs.

S tvarově komplikovaným pozemkem, nacházejícím se navíc v inundační zóně řeky Cidliny, si nejlépe poradil jičínský architekt Čeněk Musil. Ten přihlásil do soutěže dva projekty a porota zvolila ten progresivnější. Musil tak mohl realizovat svoji vrcholnou stavbu. Byla dokončena v prosinci roku 1930.

Budovu architekt usadil na piloty nesoucí železobetonové překlady a konstrukci jinak zděné stavby. Dvoupatrový objekt je členěn do dvou hlavních a několika vedlejších traktů, které vytvářejí před vchodem, při dnešní ulici 17. listopadu, směrem k centru města otevřenou piazzettu. Kombinace omítaného a režného zdiva a zejména obloukovité zakončení východního traktu s velkou posluchárnou upomínají na dílo Jana Kotěry, především na jeho budovu muzea v Hradci Králové.

Z minulosti těží i umístění měděné sochy ve výšce, mimo zorné pole kolemjdoucích nad hlavním vstupem (Merkur-bůh obchodu, dílo Josefa Vašaty). Oproti tomu svou konstrukcí a celkovou filosofií je budova již funkcionalistická a nezamlčuje ani inspirace svébytnou odnoží purismu Jiřího Krohy (průmyslová škola v Mladé Boleslavi z roku 1927).

Tímto přístupem je charakterizována celá Musilova tvorba: tento velmi schopný a pilný architekt a urbanista regionálního významu, kterému Jičín vděčí za proměnu v moderní město, se otevřeně hlásil ke svým vzorům z řad předchozí generace a zároveň dokázal absorbovat a pro potřeby malého města elegantně a funkčně adaptovat moderní trendy. Musilova tvorba – a jeho obchodní akademie především – zařadila Jičín na pomyslnou mapu vrcholů meziválečné architektury ve východních Čechách.

Budova svému účelu slouží dodnes. V roce 1991 byla prohlášena kulturní památkou
Eva Chodějovská

Literatura: Milan Kudyn, Architekt Čeněk Musil a jeho meziválečná tvorba v Jičíně (bakalářská práce),

Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc 2006; Zdeněk Lukeš – Pavel Panoch, Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji, Praha 2008; Eva Chodějovská – Milan Kudyn, Čeněk Musil. Regulační plán města Jičína z roku 1935, Praha 2009; Gabriela Petrová – Eva Chodějovská, Architekt Čeněk Musil, Jičín 2017.

  Mezníky v historii školy

  Škola prochází průběžnou modernizací a postupně obnovuje vybavení nutné pro prezenční i distanční výuku.
  V současné době připravujeme projekty na půdní vestavbu, revitalizaci zahrady a výstavbu školního hřiště.
  • 1922

   Založena veřejná obchodní škola
  • 1931

   Dostavěna budova školy, název Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína
  • 1945

   Zřízena čtyřletá obchodní akademie, název Masarykova obchodní akademie
  • 50. léta

   Škola přejmenována na vyšší hospodářskou školu
  • 60. - 80. léta

   Zaveden název střední ekonomická škola
  • 1990

   Obnovena obchodní akademie
  • 1992

   Vrácen čestný název Masarykova obchodní akademie
  • 1999 - 2000

   Realizována přístavba tělocvičny se zázemím a rekonstrukce historické budovy školy
  • 2002

   Oslava 80 let výročí existence školy, při této příležitosti byla odhalena pamětní deska Ing. Arch. Čeňku Musilovi. Zavádí se nový obor Informatika v ekonomice
  • 2020

   Zpracován projekt na venkovní sportovní hřiště.
  • 2022

   oslavy 100 let od založení školy

  © Masarykova obchodní akademie