Školní psycholog


Od školního roku 2021/2022 na škole působí odborně způsobilý psycholog Mgr. Gabriela Prodělalová, která je studentům školy v případě potřeby dispozici.
 
Veškeré konzultace a sezení se školním psychologem jsem pro žáky naší školy zdarma.
 
Pro rezervaci termínu mohou žáci využít přiložený QR kód, případně mohou o rezervaci termínu požádat výchovnou poradkyni školy nebo svého třídního učitele.
 
Konzultace se školním psychologem jsou zcela anonymní, škole nejsou předávány žádné informace z konzultací.

© Masarykova obchodní akademie