Studijní obory


Ikona oboru Obchodní akademie. Obdélník a uvnitř graf se třemi skoupci.

Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Klasický čtyřletý obor Obchodní akademie je kvalitní přípravou pro další studium na vysokých školách, ale i pro praxi, ať už v podobě zaměstnání nebo založení vlastního podnikání.

Ikona oboru Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky. Obdélník a uvnitř jsou tři tečky. Vypadá to jako bublina konverzace.

Obchodní akademie
se zaměřením
na cizí jazyky

63-41-M/02 Obchodní akademie
(ŠVP OA se zaměřením na cizí jazyky)

Zaměření na cizí jazyky je určeno jazykově nadaným uchazečům. Vedle získání základních odborných kompetencí oboru obchodní akademie dbáme na rozvoj schopnosti absolventů komunikovat v cizím jazyce - jak v ústní, tak písemné formě - ve všech třech cizích jazycích hned od 1. ročníku

Ikona oboru Informatika v ekonomice. Obdélník s podstavcem, vzhled monitoru,  uvnitř vizualizace rozhodovacího diagramu.

Informatika
a management

18-20-M/01 Informační technologie
(ŠVP Informatika a management)

V oboru Informatika a management se prolínají v dnešní době dva velmi důležité obory: informatika a ekonomika podniku. Na jedné straně získají absolventi znalosti potřebné pro bezproblémové uplatnění v oboru IT. Výuku v této oblasti zaměřujeme zejména na programování, počítačové sítě, na elektronické publikování,  databázové programy a počítačovou grafiku, ale i efektivní vyhledávání zdrojů informací a práci s nimi.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie