Informatika a management


Kód oboru: 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP Informatika a management)

Popis oboru

V oboru Informatika a management získá žák vzdělání hned v několika perspektivních oblastech. V rámci informatického vzdělávání žák získává první dva roky znalosti v oblasti programování, databází, tvorby webu, počítačové grafiky, hardwaru, správy operačních systémů a počítačových sítí. Ve třetím a čtvrtém ročníku dále pokračuje ve studiu správy operačních systémů a počítačových sítí, ale také si zvolí zaměření buď na programování, nebo na počítačovou grafiku. V rámci zaměření na programování se pak věnuje programování webových, desktopových a mobilních aplikací, přičemž má také možnost vyzkoušet si, jak probíhá vývoj aplikací v rámci týmu. Zaměření na počítačovou grafiku nabídne žákovi možnost věnovat se více tvorbě 2D grafiky, 3D počítačových modelů, které si bude moci i vytisknout na 3D tiskárně, dále fotografování a stříhání videa a také bude mít možnost vyzkoušet si, jak probíhá práce na projektu v rámci týmu.

Další oblastí vzdělávání je potom ekonomické vzdělávání, kde žák získá povědomí o fungování firmy, o marketingu a managementu, o nástrojích finančního a kapitálového trhu či jejich využití ve svém životě a při tvorbě investičního portfolia. Po absolvování oboru by měl dokázat pracovat s osobním a rodinným rozpočtem a řídit efektivně své finance. Měl by se orientovat v daňové problematice a zvládnout založení vlastní živnosti.

Mezi další výsady tohoto oboru patří výuka dvou cizích jazyků, možnost prohloubení znalostí matematiky, ekonomického vzdělání a cizích jazyků formou volitelných seminářů. K výhodám tohoto oboru náleží rovněž výuka předmětů v malých skupinách, umožňující individualizaci výuky každého studenta.

Profil absolventů

Absolvent oboru Informatika a management je po odborné stránce připraven zastat celou řadu profesí v oblasti informatiky. Hlubší zaměření na programování nebo na grafiku nabízí dobrou startovní pozici pro zaměstnání v těchto oblastech. Ekonomické a všeobecné vzdělání otevírá dveře k uplatnění na manažerských pozicích ve firmách nebo k vlastnímu podnikání. V neposlední řadě je absolvent také dobře připraven ke studiu na vysokých školách informatického zaměření, případně v oborech, které kombinují informatiku s ekonomií.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie