Organizace školního roku 2022/2023


 • Pololetí:
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
  • 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
 • Prázdniny:
  • podzimní prázdniny: 26. 10. 2022 – 27. 10. 2022
  • vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
  • pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
  • jarní prázdniny: 27. 2. 2023 – 5. 3. 2023
  • velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
 • Kurzy:
  • adaptační kurz 1. roč.: 5.–7. 9. 2022
  • turistický kurz 2. roč.: jaro 2023
  • vodácký kurz (výběr studentů): jaro 2023
  • přechod Jizerských hor (výběr studentů): 21. 9. – 23. 9. 2022                           
  • lyžařský výcvikový zájezd 1. roč.: leden/únor 2023
 • Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:
  • didaktické testy MZ: 1. a 2. 9, spádová škola
  • písemná práce z českého jazyka: 2. 9. písemná práce ČJ 13:15
  • písemná práce z anglického jazyka: 5. 9. písemná práce AJ 13:15
  • praktické maturitní zkoušky profilové části: 7. 9. 2022 – 8. 9. 2022
  • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části: 14. 9. 2022
 • Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:
  • praktické maturitní zkoušky profilové části: 18. 4. - 21. 4. 2023
  • písemná práce z českého jazyka: 25. 4. 2023, 12:30
  • písemná práce z anglického jazyka: 26. 4. 2023, 8:30
  • písemná práce z dalších cizích jazyků: 27. 4. 2023, 8:30
  • závěrečná klasifikační porada 4. ročníky: 27. 4. 2023
  • předávání vysvědčení 4. ročníky: 28. 4. 2023
  • didaktické maturitní testy společné části: bude stanoveno MŠMT
  • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části: 4A , 4B 16. 5.–19. 5. 2023, 4C 22. 5.–26. 5. 2023
 • Významné události a termíny ve ŠR 2022/2023:
  • prezentace SŠ a zaměstnavatelů (výstava Jičín): 14. – 15. 10.
  • prezentace (výstava Semily) SŠ: 8. 11. 2022
  • přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období: 30. 11. 2022
  • 1. čtvrtletní klasifikační porada: 15. 11. 2022
  • třídní schůze v prvním pololetí: 15. 11. 2022
  • pololetní klasifikační porada: 26. 1. 2022
  • den otevřených dveří online: 10. 1. 2023
  • den otevřených dveří prezenčně: : 8.12. 2022 a 17. 1. 2023
  • přijímací zkoušky nanečisto: 17. 1. 2023 od 13:30
  • maturitní ples: 17. 2. 2023 v KD Valdice
  • přijímací zkoušky denního studia: 13. a 14. 4. 2023
  • 2. čtvrtletní klasifikační porada: 4. 4. 2023
  • třídní schůze ve 2. pololetí: 4. 4. 2023
  • zájezd do Švýcarska pro část studentů z 1., 2. a 3. ročníku: 8. - 12. 5. 2023
  • zkoušky Cambridge English, B1 a B2 (FCE): 20. 5. 2023 (sobota)
  • předání maturitních vysvědčení: 29. 5. – 2. 6. 2023
  • praxe 3. roč.: 15. 5.–2.6 2023
  • vlastivědné exkurze: 27.–28. 6. 2023 (út + st)
  • sportovní den MOA: 29. 6. 2023
  • závěrečná klasifikační porada: 26. 6. 2023
  • zakončení školního roku: 30. 6. 2023
  • přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období: 25. 6. 2023

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie