Studentská rada


Studentská rada je orgánem studentů. Jejím prostřednictvím se mohou studenti vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje studentům vznášet dotazy a připomínky, přicházet s vlastními náměty ke zlepšení nejen práce školy a jejího prostředí, ale i vztahů mezi zaměstnanci a studenty nebo mezi školou a rodinou či zviditelnění školy na veřejnosti. Ustanovení studentské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje školský zákon č. 561/ 2004 Sb.

Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat.

Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 "Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci."

Členové studentské rady

TřídaJméno a příjmení zástupce
1A
Jiří Grosman
1B
Gabriela Čeřovská, Adéla Kloutvorová
1C
Adam David Tměj
2A
Filip Morong
2B
Josef Kyselo
2C IT
Martin Vojtek
2C CR
David Malý
3A
Viktor Tauchman
3B
Nikol Kaplíková, Veronika Bochová
4A
Lucie Tupáčková, Barbora Mottlová
4B
Jitka Valentová
4C
David Fenynec, Tereza Sedláčková

© Masarykova obchodní akademie