KILOMETRY PRO TEMBO


 

V době distanční výuky na jaře 2021 proběhla na MOA Jičín akce Obejdeme Zemi – studenti a učitelé sportovali a pečlivě zdokumentované kilometry pak nahrávali do aplikace. Průběžně jsme mohli sledovat jednotlivé výkony a trasu. Akce měla u účastníků velký úspěch a už v té době vznikla myšlenka, že bychom ušlé kilometry rádi proměnili v nějakou pomoc. 

V červnu měl na naší škole přednášku pan Matěj Břeský, jičínský záchranář, létající paramedik a zakladatel nadačního fondu TEMBO. Jeho vyprávění, videa a fotografie nás všechny vzaly za srdce. Jeho nadační fond se věnuje hlavně konkrétní pomoci postiženým dětem v Tanzánii. Více viz následující webové stránky: https://nf-tembo-afrika.cz

Rádi bychom jeho fond podpořili a hledáme proto silného partnera s velkým srdcem. Na podzim 2021 bychom opět jeden měsíc (předpokládaný termín 15. 9.  – 15. 10. 2021) sportovali a počet kilometrů bychom rádi převedli na koruny. Věříme, že spojení sportu a dobré vůle je ideální. 

Proč podpořit právě nadační fond TEMBO: 

  • lokálně se oblast pomoci může zdát vzdálená, ale při vyprávění pana Břeského jsme si všichni uvědomili, jaké štěstí máme, že žijeme v klidném, vyspělém a stabilním regionu světa
  • díky osobnímu nasazení pana Břeského máme záruku, že se naše pomoc neztratí někde v neprůhledném systému jakési anonymní organizace či nadace, naopak – každá svěřená koruna je promyšleným a efektivním způsobem maximálně zhodnocena, protože generuje statky trvalé hodnoty – konkrétně například domov pro postižené děti
  • velmi si vážíme lidí jako je pan Břeský, kteří do pomoci věnují nejen své finance, ale i svoji vlastní energii a dokáží pro dobrou věc vystoupit ze své komfortní zóny
  • v dnešním soutěživém světe chceme studentům ukázat, že cíle lze dosáhnout pomocí přátelské spolupráce více subjektů kdy každý dodá, co může a prospěch z toho mají všichni

 


© Masarykova obchodní akademie