Přijatí uchazeči - zápisový lístek


Zápisový lístek ke vzdělávání a dotazník k adaptačnímu kurzu můžete předat osobně do čtvrtka 12. 5. 2022 do sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 - do 15:30, v  pátek od 7:30 do 14:00. Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem i zákonným zástupcem


© Masarykova obchodní akademie