Výstava 100 let Masarykovy obchodní akademie


Ve školním roce 2022 – 2023 si Masarykova obchodní akademie v Jičíně připomene sté výročí své existence. K této příležitosti byla vytvořena výstava, která bude od 1. června 2022 umístěna na Valdštejnově náměstí.

Výstavu tvoří dvě části. První seznamuje návštěvníky s historií jičínského obchodního školství, jehož tradice sahá až do druhé poloviny 19. století. Druhá část výstavy je pak věnována současnému životu studentů a pedagogů Masarykovy obchodní akademie.

Součástí oslav výročí od založení školy  je také příprava sborníku a prezenční oslavy ve škole ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2022. Více informací naleznete zde na našich stránkách.

Mgr. Ondřej Švanda
ředitel školy


© Masarykova obchodní akademie