Adaptační kurz 2022/2023


Na začátku září 2022 zamýšlíme uspořádat pro naše nové studenty tzv. adaptační kurz (za předpokladu příznivé epidemiologické situace).

Úkolem kurzu je pomoci studentům zvládnout přechod ze základní školy na školu střední. Kurz bude probíhat internátně v termínu od pondělí 5. 9. 2022 do středy 7. 9. 2022.

Předběžné náklady činí Kč 1100,- na jednoho studenta a záloha ve výši Kč 1100,- bude vybírána při nástupu do školy ve čtvrtek 1. září 2022.


© Masarykova obchodní akademie