Informace pro uchazeče


Zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a vzory přihlášek ke studiu - více informací viz Přijímací řízení.


© Masarykova obchodní akademie