Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2021

(§28, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


Finanční plány pro rok 2021

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
(393 - příspěvková organizace školství zřízená Královéhradeckým krajem)

Vlastní výnosy hlavní činnost 305,362
Výnosy doplňková činnost 15,000
Vlastní výnosy celkem 320,362
Náklady hlavní činnost 30 629,459
Náklady doplňková činnost 13,200
Náklady celkem 30 642,659
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlavní činnost) 30 324,097
Výsledek hospodaření (doplňk. činnost) 1,800
Investiční dotace a příspěvky 0,000

 


© Masarykova obchodní akademie