EKO-klub MOA


EKO-klub MOA byl založen na začátku září 2013 s cílem zlepšení ekologického chování na naší škole i v každodenním životě. Členy klubu se stali zástupci všech tříd, kteří budou ekologické aktivity koordinovat. Následující úkoly aktivity klubu se týkají nás všech!

Úkoly a aktivity

  • správné třídění odpadu (plastů) ve třídách
  • sběr víček od PET lahví
  • třídění dalších druhů odpadu, včetně elektroodpadu
  • rozmístění košů na tříděný odpad
  • online dotazník zaměřený na třídění odpadu - pro všechny studenty MOA
  • profil EKO-MOA na Facebooku

© Masarykova obchodní akademie