100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Jednoroční soukromá obchodní škola

Začátky institucionálního obchodního vzdělávání v Jičíně sahají až do druhé poloviny 19. století. Naše škola tak v minulosti nebyla první a jedinou jičínskou školou obchodního zaměření.

V Almanachu obchodního gremia v Jičíně vydaném k 50. výročí jeho založení najdeme na stránce 54 zajímavou vzpomínku jičínského obchodníka Josefa Honyse: „Též se musím zmíniti o tom, že nebylo tehdy na venkově obchodních ani pokračovacích škol. Pamatuji jen, že byla v Praze obchodní škola Skřivanova, ale v jakém rozsahu, nevím. V době, kdy jsem byl zaměstnán u Perelesů, otevřel v Jičíně jakýsi Mikš na náměstí v domě Neutrově soukromou obchodní školu s večerním pokračovacím kursem. Vše v jazyku německém. Vymínil jsem si u Perelesů, že budu moci navštěvovati večerní kurs. Chodilo nás tam večer sedm.“

Josef Honys se ve svém článku zmiňuje o jednoroční soukromé obchodní škole, kterou v Jičíně otevřel profesor František Mikeš poté, kdy se 18. srpna 1875 Obecní zastupitelstvo města Jičína usneslo školu zřídit. 

Kdo byl František Mikeš a jaké předměty se v ní vyučovaly?

Jičínské náměstí v roce 1885 (Almanach obchodního grémia v Jičíně 1885 – 1935, s. 17)

Jičínské náměstí v roce 1885, Almanach obchodního grémia v Jičíně 1885 – 1935, s. 17 (Archiv MOA)

Zmíněný František Mikeš přišel do Jičína z Prahy jako zkoušený profesor věd obchodních, který nebyl lhostejný k neutěšenému stavu obchodního vzdělávání v českých zemích tehdejšího Rakouska – Uherska, jak se lze domnívat z úvodu jeho dopisu z 13. srpna 1875 adresovanému jičínskému starostovi:

„Slovutný pane purkmistře!

Každé skoro větší město německé má svou obchodní školu, a z českých toliko jediné Strakonice. I zamýšlel jsem již dávno učiniti slavné městské radě návrh, že zařídím školu takovou v Jičíně, kamž by měli blízko i bratři z Moravy a ze Slezska.  …“

Ve škole se žáci vzdělávali v těchto předmětech: kupecké počty, směnkářství a obchodní zákon, korespondence, účetnictví jednoduché i dvojité ve všech způsobech, písemnosti komptoirní, politické hospodářství, bankovnictví a bursovnictví. Součástí školy bylo i večerní vzdělávání pro již zaměstnané mladé muže k jejich zdokonalení v uvedených předmětech.

Škola sídlila ve východní části jičínského náměstí v Neutrově domě (Na Podsíni č. 93).

Budova Neutrova domu (č.p. 93) na současné fotografii

Budova Neutrova domu (č.p. 93) na současné fotografii (Archiv MOA)

Druhou jičínskou školou se stala v 80. letech 19. století Kupecká škola pokračovací. Jí věnuji některý z dalších příspěvků. 

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie