Pedagogický sbor


Adamec Antonín

německý jazyk
2. 10. 1939 –⁠ 31. 8. 1940

Ing. Adamec Miloslav

politická ekonomie, odborné předměty
1. 9. 1975 –⁠ 30. 6. 1976, 1. 9. 1985 –⁠ 31. 7. 1993
zástupce ředitele

Ing. Bakešová Jitka

odborné předměty
1. 9. 1970 –⁠ 31. 7. 1977

Mgr. Banýrová Marie

tělesná výchova, ruský jazyk
1. 2. 2002 –⁠ 30. 6. 2015

Ing. Bejblová Jaroslava

odborné ekonomické předměty
6. 1. 2020 – dosud

PhDr. Benešová (Svobodová) Marie

český jazyk, dějepis
1. 9. 1983 – 31. 8. 1985

Berný Jiří

řízení motorových vozidel
1. 10. 1980 –⁠ 31. 1. 1993

Bílek Josef

český jazyk, ruský jazyk
1. 8. 1951 –⁠ 30. 6. 1980, 1981 –⁠ 1983 zástup

Bíma Vladimír

26. 3. 1973 –⁠ 30. 4. 1973

Mgr. Blažková Zdeňka

německý jazyk, anglický jazyk
1. 9. 1978 –⁠ 30. 6. 2004

Mgr. Brož Petr

český jazyk, dějepis
1. 10. 1985 –⁠ dosud

Ing. Brožová Marcela

odborné ekonomické předměty
1. 9. 2000 –⁠ 31. 7. 2008

Brumlichová Zdena

tělesná výchova
1. 9. 1947 –⁠ 30. 6. 1949

Bulgakov Sergej

ruský jazyk
1. 9. 1946 –⁠ 31. 8. 1947

Mgr. Burešová Věnceslava

matematika, chemie
1. 9. 1973 –⁠ 31. 7. 1992

Ing. Čepek Lubor

odborné předměty
1. 9. 1966 –⁠ 31. 7. 1969

Ing. Černá (Havlíčková) Zdeňka

odborné ekonomické předměty
17. 8. 1966 –⁠ 30. 6. 2004

Drahorád Jaroslav

odborné předměty
1. 11. 1938 –⁠ 31. 1. 1939

Ing. Drahorádová Jarmila

odborné předměty
1. 11. 1938 –⁠ 28. 2. 1939

Mgr. Dubská Stanislava

německý jazyk, matematika
27. 8. 2004 –⁠ dosud

Ing. Dubský Miloš

počítačové systémy, externista
2008 –⁠ 2010

Ing. Dušek Miloslav

nauka o zboží, zeměpis, psaní strojem
28. 8. 1931 –⁠ 31. 8. 1945

Mgr. Egrt František

matematika, odborné předměty IT
29. 8. 2000 –⁠ dosud
zástupce ředitele

Mgr. Fejfarová Jaroslava

matematika, zeměpis
1. 9. 1992 – dosud

Mgr. Ferenc Pavel

anglický jazyk, zeměpis
1. 8. 2008 –⁠ 31. 7. 2009

Mgr. Filsaková Barbora

francouzský jazyk
1. 9. 2001 –⁠ 7. 5. 2010

Filsaková–⁠Fleischerová Jiřina

tělesná výchova, nauky
1. 9. 1945 –⁠ 31. 3. 1946

Dr. Ing. Fišer Jaroslav

těsnopis, nauka o zboží, kupecké počty
1929 –⁠ 1930

Mgr. Forgáčová Radka

německý jazyk
1. 9. 2002 –⁠ 30. 6. 2005

Mgr. Frýbová Blažena

anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
1. 9. 1973 –⁠ 29. 6. 2012 a 4. 2. 2019 –⁠ 30. 6. 2020

Mgr. Frýbová Martina

anglický jazyk, německý jazyk
28. 8. 2017 – dosud

Fuchsová (Hynková) Marie

německý jazyk
1937 –⁠ 1938

Häckl Antonín

německý jazyk
1. 9. 1922 –⁠ 1. 11. 1938, 28. 2. 1939 –⁠ srpen 1939

Mgr. Háková Marta

španělský jazyk, anglický jazyk
23. 8. 2021 – dosud

Mgr. Hanáček Petr

německý jazyk
20. 10. 2008 –⁠ 31. 7. 2020

Mgr. Hanáčková Martina

německý jazyk
29. 8. 2005 –⁠ 19. 2. 2012

Mgr. Hávová Jana

španělský jazyk
25. 11. 2019 –⁠ 31. 1. 2020

Ing. Heidenreich Zdeněk

nauka o zboží, občanská nauka
1. 9. 1924 –⁠ 16. 5. 1930

Hejduk Vítězslav

český jazyk
1931 –⁠ 1932

Hlaváček Jaroslav

řízení motorových vozidel
17. 2. 1993 –⁠ 31. 1. 1995

Hlaváček Miroslav

řízení motorových vozidel
1. 2. 1995 –⁠ 31. 1. 2001

Holub Vladimír

obchodní nauka, těsnopis, účetnictví
1. 9. 1925 –⁠ 31. 7. 1964

Mgr. Hořejšková (Kranzová) Renata

německý jazyk
25. 8. 1992 –⁠ 31. 8. 2001

Hrabětová Františka

český jazyk
1. 7. 1950 –⁠ 31. 8. 1958

Ing. Hrdlička Emil

1. 3. 1942 –⁠ 31. 10. 1943, 1. 7. 1945 –⁠ 30. 6. 1946

Hroník Václav

český jazyk, německý jazyk, srbochorvatština
1. 9. 1922 –⁠ srpen 1925

Ing. Hudečková Iva

odborné předměty
1. 9. 1989 –⁠ 31. 8. 1990

Hýbl Karel

těsnopis, korespondence
1948 –⁠ 1949

Hynek Jan

matematika, chemie
1. 11. 1974 –⁠ 31. 8. 1976

Chaloupecký Josef

řízení motorových vozidel
1. 9. 1972 –⁠ 30. 6. 1980

Chaloupský Karel

1. 9. 1979 –⁠ 31. 3. 1980

Ing. Charousková Tereza

matematika, tělesná výchova, odborné ekonomické předměty
25. 8. 2020 – dosud

Mgr. Chlumský Miloš

český jazyk, zeměpis, ruský jazyk
1. 9. 1983 –⁠ 31. 5. 1996

JUDr. Janďourek Stanislav

obchodní nauka
1924 –⁠ 1925

Ing. Jandová Radka

odborné ekonomické předměty
26. 8. 2016 – dosud

Mgr. Janouch Jakub

odborné předměty IT
28. 8. 2017 – dosud

Janouch Jan

anglický jazyk
23. 11. 2020 –⁠ 14. 2. 2021

Jará Marie

grafické předměty
1. 9. 1960 –⁠ 31. 7. 1981, občasný zástup až do 22. 12. 1992

Mgr. Jarolímková Římková Soňa

anglický jazyk, německý jazyk, dějepis
25. 8. 2020 – dosud

Mgr. Jebavá Eva

anglický jazyk
1. 9. 1990 –⁠ 30. 6. 2015

Jelínek Zdeněk

anglický jazyk, francouzský jazyk, psaní na stroji
1. 9. 1948 –⁠ 14. 3. 1954

Jerhot František

1. 9. 1940 –⁠ 31. 12. 1941

Jilemnický Alois

odborné předměty
24. 9. 1965 –⁠ 31. 8. 1968

Ing. Jiránková Petra

odborné ekonomické předměty
27. 8. 2009 – dosud

RNDr. Jirovec Břetislav

matematika, fyzika, výpočetní technika
28. 8. 1978 –⁠ 31. 3. 1999

Jon Jaromír

tělesná výchova, předvojenská výchova
1. 9. 1954 –⁠ 31. 1. 1955

Ing. Kadlus Karel

nauka o zboží, kupecké počty, těsnopis
1930 –⁠ 1931

Kaplan František

ruský jazyk, tělesná výchova, podnikové hospodářství
1. 9. 1947 –⁠ 31. 8. 1951

Kasková Bohumila

český jazyk
1932 –⁠ 1933

Ing. Kliková Lucie

odborné ekonomické předměty
26. 8. 2013 –⁠ 27. 8. 2018

Bc. Knapová Michaela

ruský jazyk, matematika
25. 8. 2020 – dosud

Ing. Kocour Jaroslav

fyzika, chemie, nauka o zboží
1. 9. 1945 –⁠ 31. 8. 1958

Ing. Koldovský Jindřich

24. 11. 1943 –⁠ 30. 11. 1945

Kopáček Jaroslav

český jazyk
1. 9. 1927 –⁠ 1. 11. 1938, 1. 2. 1939 –⁠ 30. 6. 1939

Kopecký Ladislav

německý jazyk
září 1931 –⁠ červen 1933, 1948

Koptík Josef

grafické předměty
1. 9. 1954 –⁠ 31. 8. 1960

Mgr. Kořínek Zdeněk

občanská nauka, tělesná výchova, základy přírodních věd
1. 9. 1990 – dosud

Ing. Košťálová Bagová Jana

odborné ekonomické předměty
25. 8. 2008 – dosud

Kotlář Miloslav

zeměpis, tělesná výchova
1. 10. 1941 –⁠ 25. 8. 1966, 1. 9. 1967 – 24. 2. 1970

Kovařík Václav

odborné předměty
17. 8. 1961 –⁠ 31. 8. 1965
zástupce ředitele

PhDr. Kovářová Olga

anglický jazyk, španělský jazyk
10. 2. 2020 – dosud

Ing. Kozubová Alena

odborné ekonomické předměty
25. 8. 2020 – dosud

Kratochvíl Miroslav

grafické a odborné předměty
1. 8. 1966 –⁠ 31. 7. 1982, 1983 –⁠ 1985 zástup

Ing. Krausová Martina

odborné ekonomické předměty
25. 8. 2015 – dosud

Mgr. Krejčí Jan

odborné předměty IT
6. 1. 2011 – dosud

Ing. Krupička Slavomír

odborné předměty
17. 1. 1955 –⁠ 30. 6. 1992
zástupce ředitele

PaedDr. Kubíčková Dagmar

anglický jazyk
1990 – 1992
jazyková škola

Ing. Kubíčková Věra

anglický jazyk, německý jazyk, psaní na stroji
1. 9. 1940 –⁠ 31. 3. 1950

Ing. Kučera František

Kugler Jaroslav

obchodní nauka, účetnictví, kupecké počty
1923 –⁠ 1924

Mgr. Kuntová Jana

anglický jazyk
27. 8. 2018 – dosud

Kurka Josef

tělesná výchova, německý jazyk, psaní na stroji
2. 6. 1948 –⁠ 14. 6. 1948

Ing. Labaštová Iva

odborné ekonomické předměty
25. 8. 1993 –⁠ 31. 7. 1997

Lavický Václav

psaní na stroji, nauka o prodeji, účetnictví
1. 9. 1936 –⁠ srpen 1938

Lehner Julius

1. 8. 1951 –⁠ 31. 8. 1952

Ing. Lenderová (Soukupová) Hana

odborné předměty
26. 8. 1987 –⁠ 24. 7. 1992

Ing. Ludvíková Božena

1940 –⁠ 1941

Lukeš Josef

fyzika
krátkodobé zástupy 1969 –⁠ 1971, 1975 –⁠ 1976

Ing. Macounová Alena

odborné ekonomické předměty
27. 8. 2004 –⁠ 10. 8. 2009

PhDr. Máchová (Vlková) Eva

český jazyk, anglický jazyk
28. 8. 2009 –⁠ 31. 8. 2017

Ing. Mareš Josef

účetnictví, korespondence, počty
1. 2. 1931 –⁠ 31. 12. 1965, 1971 –⁠ 1975 zástup

Mgr. Mazáčková Květoslava

český jazyk, tělesná výchova
1. 8. 1994 –⁠ 31. 7. 2009

Mazánková Eva

český jazyk, tělesná výchova, branná výchova
1. 9. 1982 –⁠ 30. 6. 1990

Mgr. Medlíková Romana

německý jazyk
4. 9. 2000 –⁠ 30. 6. 2001

Mejsnar Jiří

dějepis, ruský jazyk, občanská výchova
1. 3. 1942 –⁠ 16. 8. 1972

Ing. Mikolášek Bohuslav

odborné předměty, zbožíznalství
1. 9. 1969 –⁠ 1. 2. 1990

Ing. Mikolášková Jaroslava

odborné předměty
1. 9. 1943 –⁠ 30. 6. 1944

Moravec Josef

český jazyk
1. 9. 1934 –⁠ 31. 8. 1936

Ing. Morávková Eva

odborné ekonomické předměty
1. 9. 1984 –⁠ 30. 6. 2013, 5. 2. 2018 –⁠ 30. 6. 2019, 1. 11. 2019 –⁠ 31. 12. 2019

Dr. Mrázek Josef

německý jazyk
1925 –⁠ 1926

Musilová Věra

tělesná výchova, zeměpis
1. 9. 1961 –⁠ 31. 8. 1982

Ing. Najman František

obchodní nauka, počty, účetnictví
1. 9. 1940 –⁠ 31. 7. 1964

RNDr. Nedomlel Aleš

anglický jazyk
25. 8. 1993 –⁠ 30. 6. 1995

Nedomlelová Marie

ruský jazyk
1922 –⁠ 1923

Bc. Neuschlová Lenka

anglický jazyk
28. 8. 2000 –⁠ 31. 7. 2002

Mgr. Nosková Lucie

německý jazyk, dějepis
27. 8. 2018 –⁠ dosud

Novohradská Svatava

anglický jazyk
1953 –⁠ 1954

Mgr. Novotná (Viková) Klára

anglický jazyk, občanská nauka
25. 8. 2015 – dosud

Novotný Adolf

účetnictví, korespondence
1. 9. 1922 –⁠ 30. 6. 1929

PhDr. Novotný Josef

český jazyk, anglický jazyk
26. 8. 1974 –⁠ 30. 6. 2013

Novotný Viktor

psaní na stroji, těsnopis, krasopis
1. 9. 1945 –⁠ 31. 8. 1949

Ing. Nožička František

zeměpis, nauka o zboží, obchodní nauka
1. 9. 1922 –⁠ 29. 3. 1931

Ing. Nožičková Hana

odborné ekonomické předměty
26. 8. 2016 – dosud

Otta Stanislav

6. 9. 1965 –⁠ 31. 7. 1966

Mgr. Pačesná Veronika

anglický jazyk
26. 8. 2019 – dosud

RNDr. Pasičnyk Dmytro

1. 9. 1945 –⁠ 31. 8. 1946

Ing. Paulasová Markéta

odborné předměty
8. 9. 2003 –⁠ 30. 6. 2004

Maestra Pavelková Veronika

španělský jazyk
5. 2. 2018 – dosud

Bc. Pavlasová Gabriela

anglický jazyk
28. 8. 1995 –⁠ 31. 7. 1996

Pech Miroslav

psaní na stroji
1. 9. 1929 –⁠ červen 1931

Pekař Augustin

obchodní nauka, účetnictví, obchodní korespondence
1. 9. 1922 –⁠ srpen 1926

Ing. Pešek Roman

odborné ekonomické předměty, výpočetní technika
26. 8. 1975 –⁠ 31. 7. 1980 a 1. 9. 1990 –⁠ 29. 6. 2017

Ing. Pešková Alena

odborné ekonomické předměty, zeměpis
28. 8. 1978 –⁠ 30. 6. 1983, 1. 9. 1987 –⁠ 30. 6. 2013

Mgr. Peterka Martin

anglický jazyk, ruský jazyk, zeměpis
27. 8. 2004 – dosud

Petráňová Jana

tělesná výchova, ruský jazyk
1. 2. 1955 –⁠ 30. 11. 1960

Mgr. Petrgálová Lea

matematika, odborné předměty IT
1. 9. 2004 – dosud

PaedDr. Petrgálová Václava

německý jazyk, ruský jazyk
25. 8. 1993 –⁠ 31. 7. 2021

Ing. Petryšínová Eva

odborné ekonomické předměty, právo
1. 9. 1977 –⁠ 31. 5. 2012

PhDr. Pluhařová Ilona

český jazyk, německý jazyk
30. 8. 2018 – dosud

Poláková Miroslava

matematika, fyzika
1987 –⁠ 1988

Pořická (Bradová) Miroslava

český jazyk, anglický jazyk
13. 3. 1946 –⁠ 30. 6. 1950, 1. 9. 1953 –⁠ 9. 8. 1974

Pospíšil Eduard

zeměpis, občanská nauka, kupecké počty
1. 9. 1929 –⁠ srpen 1932

Prokop Josef

český jazyk, ruský jazyk, německý jazyk
1. 9. 1936 –⁠ 22. 12. 1950

JUDr. Pšenička Jiří

řízení motorových vozidel, ekonomika
1964 –⁠ 1970

Mgr. Rašková (Mikolášová) Marcela

český jazyk, občanská nauka
28. 8. 1995 – dosud

Rubín Jaroslav

matematika, chemie, nauka o zboží
26. 8. 1963 –⁠ 18. 7. 1983

Ing. Rudišová Jana

odborné ekonomické předměty
26. 8. 2019 – dosud

Rychterová Libuše

obchodní nauka, účetnictví, psaní na stroji
9. 9. 1935 –⁠ 31. 10. 1941

Řehák Bohumil

nauka o prodeji
1938 –⁠ 1939

Řepková Emilie

branná výchova
1. 9. 1938 –⁠ 31. 3. 1939

RNDr. Skrbek Kamil

odborné předměty
1. 9. 1957 –⁠ 30. 6. 1958

Smítková (Houdková) Zdeňka

tělesná výchova
1. 11. 1945 –⁠ 28. 6. 1947

Ing. Sobolev Konstantin

tělesná výchova, ruský jazyk
6. 5. 1948 –⁠ 31. 7. 1951

Spal František

český jazyk
1. 9. 1922 –⁠ srpen 1927

Ing. Svobodová Monika

anglický jazyk
25. 8. 2020 –⁠ 24. 8. 2021

Šebestík Zdeněk

chemie
šedesátá léta 20. století

Mgr. Šepsová Martina

anglický jazyk, španělský jazyk
26. 8. 2013 – dosud

Mgr. Šimůnek Petr

anglický jazyk, německý jazyk
25. 8. 2015 –⁠ 30. 6. 2016

Ing. Šmíd Slavomil

statistika, hospodářské počty, účetní evidence
1. 11. 1953 –⁠ 16. 1. 1955

Špot Adolf

německý jazyk
1. 9. 1926 –⁠ srpen 1937

JUDr. Šťastná Zdeňka

právo, grafické předměty
1. 9. 1948 –⁠ 20. 8. 1970, poté občasné zástupy

Mgr. Švanda Ondřej

anglický jazyk, tělesná výchova
1. 8. 2013 – dosud

Ing. Tajč Jiří

odborné ekonomické předměty, právo
1. 9. 1980 –⁠ 3. 8. 2020

Trojan Karel

účetnictví, korespondence
14. 8. 1931 –⁠ 1941

Trojan Václav

těsnopis
1924 –⁠ 1925

Tuma Jaroslav

německý jazyk
1. 9. 1940 –⁠ 30. 9. 1949

Tůmová Božena

těsnopis
1. 9. 1929 –⁠ srpen 1932

Ing. Tyl Jaroslav

odborné předměty
1. 9. 1970 –⁠ 31. 8. 1971

Mgr. Vacková Eva

ruský jazyk, tělesná výchova
24. 8. 1966 –⁠ 30. 6. 1994

JUDr. Valášek Miloš

právní nauka
1991 –⁠ 1992

Mgr. Valenta Aleš

anglický jazyk, výpočetní technika
1. 8. 2008 –⁠ 30. 6. 2010

Valesová Štěpánka

branná výchova
1. 9. 1937 –⁠ 31. 3. 1938

Mgr. Válková Věra

matematika, fyzika
15. 3. 1993 –⁠ 15. 5. 1993

Vaňková Zdeňka

1. 2. 1952 –⁠ 15. 4. 1953

Vaňouček Otto

tělesná výchova
1. 9. 1947 –⁠ 28. 6. 1948

Vaňoučková (Svatošová) Marie

anglický jazyk
1. 9. 1947 –⁠ 28. 6. 1948

Ing. Vasilová Kateřina

odborné ekonomické předměty, zeměpis, ekologie
25. 8. 1992 –⁠ dosud

Mgr. Vaváková Markéta

anglický jazyk
23. 8. 2021 –⁠ dosud

Ing. Veselá Vladimíra

odborné ekonomické předměty, právo
27. 8. 1979 –⁠ 30. 6. 2016

Mgr. Vitíková Irena

anglický jazyk, dějiny kultury
26. 8. 2016 –⁠ dosud

Vítová Hana

anglický jazyk
27. 8. 2003 –⁠ 30. 6. 2004

Ing. Vodvárko Jiří

anglický jazyk
1. 9. 2001 –⁠ 31. 5. 2002

Mgr. Vojíková Vanda

tělesná výchova, ekologie
16. 8. 2021 –⁠ dosud

Ing. Vraštilová Lenka

odborné ekonomické předměty
26. 8. 2019 –⁠ 31. 12. 2019

Ing. Zelinková Helena

výpočetní technika, odborné ekonomické předměty
25. 8. 1992 –⁠ 30. 9. 2004

JUDr. Zemánek Alois

právní nauka, obchodní nauka
1. 9. 1964 –⁠ 30. 6. 1975

Ing. Žalský Zdeněk

odborné ekonomické předměty
1. 9. 1975 –⁠ 30. 6. 2014
zástupce ředitele

© Masarykova obchodní akademie