Úsilí o vlastní budovu veřejné obchodní školy


Od počátku existence veřejné obchodní školy bylo jasné, že dosavadní prostory pro výuku v novoměstské obecné škole jsou provizorní. A tak o výstavbě vlastní budovy školy jednalo již 9. prosince 1923 na své schůzi školní kuratorium. Velké úsilí výstavbě neustále věnoval i ředitel školy ing. Nožička.

Navíc na uvolnění místností v obecné škole naléhala zemská školní rada a také ministerstvo školství a národní osvěty upozorňovalo na nutnost nového umístění školy. Přibývaly totiž vyučovací pomůcky a sbírky, pro které nebylo místo.

Jičínští činitelé se poté zabývali finanční stránkou výstavby a vyhledáváním vhodného stavebního pozemku. V úvahu jich přicházelo několik.  Kuratorium školy tak navrhovalo  pozemek paní Lohařové v ulici Svatopluka Čecha, nebo pozemek v Režného zahradě. Nakonec jako nejvhodnější stavební místo městská rada vybrala obecní pozemek vedle poštovní autogaráže.

Pohled na Staré Město od Nového Města, před 1894, foto Antonín Brožek. Zde bude vybrán pozemek na stavbu budovy školy.  (Sbírka RMaG v Jičíně).

Architektonická soutěž

Na počátku roku 1929 byla vyhlášena architektonická soutěž na stavbu školy. Do soutěže bylo přihlášeno sedm anonymních návrhů.  Vybrán byl jeden ze dvou Ing. arch. Čeňka Musila, vycházející z principů nastupujícího funkcionalismu.

Veřejná obchodní škola, druhý soutěžní návrh Ing. arch. Č. Musila, perspektivní pohled, 1929 (Státní oblastní archiv v Zámrsku ─ Státní okresní archiv Jičín)

Veřejná obchodní škola, vítězný soutěžní perspektivní návrh Ing. arch. Č. Musila, 1929 (Státní oblastní archiv v Zámrsku ─ Státní okresní archiv Jičín)

Realizace stavby

Ke stavbě školy přistoupilo město neprodleně již v témže roce. Protože se stavební pozemek nacházel v záplavové oblasti Cidliny, bylo nezbytné zhotovit základy budovy na pilotech nesoucích železobetonové překlady, které provedla firma Inženýři a stavitelé Grὂger, Hemerka a spol. Stavby pozemní a inženýrské, Praha – Bubeneč. Stavbu vlastní budovy pak realizoval  firma jičínského stavitele Josefa Novotného. Instalace ústředního topení byla zadána pražské firmě C. Přibáň a Ing. Žilka. Náklady na výstavbu budova nakonec přesáhly 2 miliony Kč.

Stavba budovy Masarykovy veřejné obchodní akademie, 1930 (Sbírka RMaG v Jičíně)

 


© Masarykova obchodní akademie