Přístavba tělocvičny


  • v roce 1947 první žádost o přístavbu
  • od roku 1995 ředitelka ŠÚ Jičín paní Marta Polanská sháněla investiční prostředky
  • v červnu 1996 stavební povolení na přístavbu a nástavbu školní budovy dle hrubého projektu arch. Pavla Beneše a poté podrobné architektonické studie arch. Aloise Frühaufa
  • v lednu 1997 přidělilo Ministerstvo školství potřebné finance
  • v březnu 1999 zahájeny stavební práce
  • koncem srpna 2000 proběhla kolaudace

© Masarykova obchodní akademie