Výsledky voleb do Školské rady


 

 Výsledky voleb

do  Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

  1. Jednotliví kandidáti získali tento počet hlasů:
    1. paní Lenka Holá (49 hlasů)
    2. paní Martina Šepsová (63 hlasů)
    3. paní Jana Jedličková (39 hlasů)
  2.  Volby jsou platné a do Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín byla zvolena
    1.    paní Martina Šepsová  

 

V Jičíně dne 20. září 2022


© Masarykova obchodní akademie