Šablony MOA Jičín


Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003461

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2024

Co je cílem projektu?  

Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí ve škole tak, aby se tu všichni cítili dobře. V rámci projektu: 

  • Spolufinancujeme pozice školního psychologa, kariérového poradce,dvojjazyčného asistenta a lektora pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
  • Realizujeme inovativní formy vzdělávání pro studenty (například adaptační pobyty, zážitkové aktivity, studentskou firmu).
  • Podporujeme osobnostní a profesní rozvoj učitelů formou dalšího vzdělávání.

 


© Masarykova obchodní akademie